HET AANBOD

Wij ontwikkelen programma’s en kennistrajecten bij voorkeur in samenwerking met deelnemers en partners. Hierdoor zorgen we voor een goede aansluiting tussen de kennis- en leerbehoeften uit de doelgroep en ons eigen aanbod. We beschikken over een aantal interactieve kennismethoden, waarmee we kunnen inspelen op de actuele kennisbehoefte. Wij volgen de ontwikkelingen in het vak omgevingsmanagement op de voet en besteden waar nodig aandacht aan nieuwe of nog niet onderkende, maar wel relevante thema’s. Deze geven we een prominente plek in ons activiteitenaanbod.

Van vast programma tot maatwerk
Het actuele aanbod zie je in de agenda. Onze bijeenkomsten zijn ook toegankelijk voor niet-leden, maar het is natuurlijk (financieel) aantrekkelijker om lid te worden. Hieronder worden de verschillende individuele programma’s en netwerkbijeenkomsten nader toegelicht. Er is altijd de mogelijkheid om een van de activiteiten aan te passen aan specifieke wensen. Voor meer informatie kun je altijd contact opnemen met het team van POM.

Netwerkbijeenkomsten

POM is een netwerk van omgevingsprofessionals met veel kennis en ervaring. Daarom organiseren we regelmatig netwerkbijeenkomsten. Van klein tot groot. Op initiatief van deelnemers uit het netwerk of vanuit POM zelf. Sommige netwerkbijeenkomsten zijn voor een specifieke doelgroep. Andere zijn vrij toegankelijk voor alle deelnemers van ons netwerk en onze partners.

 1. POM op locatie

  Inspirerend bezoek aan een bijzonder of succesvol project. De omgevingsmanager vertelt ons alles over zijn/haar project en de aanpak. Daarna volgt een rondleiding “over de bouwplaats”. Een inspirerende ochtend of middag.

 2. POM Themabijeenkomst

  Tijdens deze bijeenkomst staan thema’s centraal die voor omgevingsteams relevant zijn. In interactie met collega’s of experts worden deze thema’s uitgediept in relatie tot de dagelijkse praktijk.

  De activiteiten zijn toegankelijk voor ons netwerk. Zo’n themabijeenkomst kan door een team, groep of individu zelf worden samengesteld. Dit kan variëren van “Hoe wordt de IPM-rol omgevingsmanager bij Waterschappen ingevuld?” tot “Het wordt Smart Mobility door de omgevingsmanager toegepast bij infrastructurele projecten?”

 3. Landelijke Omgevingsmanagementdag (LOMD)

  De Landelijke Omgevingsmanagementdag (LOMD) is dé landelijke netwerkbijeenkomst voor omgevingsmanagers. Op die dag staat de ontwikkeling van het vak omgevingsmanagement centraal. Jaarlijks bezoeken meer dan 400 omgevingsmanagers, projectmanagers, gebiedsmanagers en communicatieadviseurs van overheid en marktpartijen de LOMD.

 4. Intervisie

  Intervisie is een vorm van leren van en met elkaar. Geen cursus, maar delen van en reflecteren op elkaars dilemma’s en ervaringen aan de hand van concrete casus die de deelnemers zelf inbrengen. Dus een leergroep om elkaar, volgens een bepaalde systematiek, collegiaal te adviseren over werkvraagstukken.

 5. OM in uitvoering

  Groep van omgevingsmanagers van bouw- en infrabedrijven die kennis en ervaring over vraagstukken in hun dagelijkse praktijk delen. Met elkaar reflecteren ze op regelmatige basis de gemeenschappelijke kenmerken en succesfactoren van hun werkwijze. Ambitieus om op onconventionele wijze de samenwerking met omgevingsmanagers van opdrachtgevers vorm te geven. De groep stelt zich beschikbaar als gesprekspartner voor specifieke samenwerkingsvraagstukken in de praktijk.

Collegiaal advies op bestelling

Naast onze kennisbijeenkomsten en leerprogramma’s wil Platform Omgevingsmanagement in 2016 –op bestelling – ondersteuning bieden bij het implementeren van de kennis en/of reflecteren in projecten van deelnemers: collegiale consultatie van omgevingsteams in de eigen projectenpraktijk.

X