HET AANBOD

Wij ontwikkelen programma’s en kennistrajecten bij voorkeur in samenwerking met deelnemers en partners. Hierdoor zorgen we voor een goede aansluiting tussen de kennis- en leerbehoeften uit de doelgroep en ons eigen aanbod. We beschikken over een aantal interactieve kennismethoden, waarmee we kunnen inspelen op de actuele kennisbehoefte. Wij volgen de ontwikkelingen in het vak omgevingsmanagement op de voet en besteden waar nodig aandacht aan nieuwe of nog niet onderkende, maar wel relevante thema’s. Deze geven we een prominente plek in ons activiteitenaanbod.

Van vast programma tot maatwerk
Het actuele aanbod zie je in de agenda. Onze bijeenkomsten zijn ook toegankelijk voor niet-leden, maar het is natuurlijk (financieel) aantrekkelijker om lid te worden. Hieronder worden de verschillende individuele programma’s en netwerkbijeenkomsten nader toegelicht. Er is altijd de mogelijkheid om een van de activiteiten aan te passen aan specifieke wensen. Voor meer informatie kun je altijd contact opnemen met het team van POM.

Netwerkbijeenkomsten

POM is een netwerk van projectprofessionals met veel kennis en ervaring. Daarom organiseren we regelmatig netwerkbijeenkomsten. Van klein tot groot. Op initiatief van deelnemers uit het netwerk of vanuit POM zelf. Sommige netwerkbijeenkomsten zijn voor een specifieke doelgroep. Andere zijn vrij toegankelijk voor alle deelnemers van ons netwerk en onze partners.

 1. POM op locatie

  Inspirerend bezoek aan een bijzonder of succesvol project. De omgevingsmanager vertelt ons alles over zijn/haar project en de aanpak. Daarna volgt een rondleiding “over de bouwplaats”. Een inspirerende ochtend of middag.

 2. POM Special

  Verdiepend programma rondom een centraal thema. Ieder jaar wordt één thema gekozen waar de Specials aan opgehangen worden. Een Special is een combinatie van theorie en praktijk: een workshop of clinic combineren we met een excursie. Duurt een hele dag.

 3. Landelijke Omgevingsmanagementdag (LOMD)

  Landelijke netwerkbijeenkomst waarin de ontwikkeling van het vak Omgevingsmanagement centraal staat. Dé netwerkactiviteit voor omgevingsprofessionals in Nederland. Vaak in juni in de Brabanthallen.

 4. BLVC Café (productie van partner Bewuste Bouwers)

  Inhoudelijke bijeenkomst over een actueel BLVC thema waarin verbinden en kennisuitwisseling van de projectpraktijk centraal staat.

Individuele programma’s

OM Essentie vergroot je inzicht in de ontwikkeling van het vak omgevingsmanagement, verbreedt je blik op de uitvoering van omgevingsmanagement en geeft je beter zicht op je eigen rol en positie als omgevingsmanager.

Lees hier verder over OM Essentie

  Ontwikkelteams

  POM kent tafels, of ontwikkelteams. Een analyse van de geschiedenis van Omgevingsmanagement toont een ontwikkeling die snel en allesomvattend is, dat er sprake is van een continue verandering van het vak. We kunnen de ogen hiervoor sluiten, maar projecten en organisaties krijgen gedurende de voorbereidings- en uitvoeringsfase te maken met omgevingsontwikkelingen die het vak op de kop kan of gaat zetten. Hoe ga je hiermee om? Zie je het als een bedreiging of enabler van jouw werkzaamheden, primaire proces, business?

  De ontwikkelteams of tafels verkennen maatschappelijke en technologische ontwikkelingen die tot ‘systeembreuken’ kunnen leiden. Zij selecteren en toetsen ideeën over de wereld van morgen op hun realiteitsgehalte en relevantie voor project en omgeving. Ze ontwerpen vergezichten en ‘vertalen’ trends naar de dagelijkse praktijk. Ze dragen bij aan de bewustwording van het tempo waarin omgeving en techniek zich ontwikkelen en de business beïnvloeden. Door hun werk leveren ze input voor alle andere POM activiteiten.

  1. Gemeente Tafel (kring van G4 omgevingsmanagers)

   Bijeenkomsten van G4 omgevingsmanagers. Eén van de kringleden is gastheer of gastvrouw. Hij of zij legt een actueel vraagstuk of dilemma voor aan de collega’s. Toegankelijk voor omgevingsmanagers van G4-netwerk die lid zijn van POM.

  2. Aannemers Tafel

   Groep van omgevingsmanagers van bouw- en infrabedrijven die kennis en ervaring over vraagstukken in hun dagelijkse praktijk delen. Met elkaar reflecteren ze op regelmatige basis de gemeenschappelijke kenmerken en succesfactoren van hun werkwijze. Ambitieus om op onconventionele wijze de samenwerking met omgevingsmanagers van opdrachtgevers vorm te geven. De groep stelt zich beschikbaar als gesprekspartner voor specifieke samenwerkingsvraagstukken in de praktijk.

  3. Energie Tafel (kring van omgevingsmanagers Energie Infra): coproductie met Ministerie van Economische Zaken

   Bijeenkomsten van omgevingsmanagers die actief zijn in de energiewereld. Eén van de kringleden is gastheer of gastvrouw. Hij of zij legt een actueel vraagstuk of dilemma voor aan de collega’s.

  Collegiaal advies op bestelling

  Naast onze kennisbijeenkomsten en leerprogramma’s wil Platform Omgevingsmanagement in 2016 –op bestelling – ondersteuning bieden bij het implementeren van de kennis en/of reflecteren in projecten van deelnemers: collegiale consultatie van omgevingsteams in de eigen projectenpraktijk.

  X