CALL FOR PAPERS

Na de LOMD van 2016 kwam naar voren dat er behoefte was aan kennisdelen door dit op papier te zetten. Een goede reden om deelnemers op te roepen; verras elkaar met je artikel of column. Een deskundige jury maakte op de LOMD van 2017 de winnaar bekend van de Call for Papers:

Patrick Kemperman, Petra van den Brand, Berthe Brouwer en Kees Roelofsma van Infram BV. met het artikel : ”Omgevingsmanager wordt Gebiedsmakelaar”

Lees hier onder de overige artikelen:

Artikel Ivo Knubben: “Renovatie Velsertunnel: van boosheid naar begrip en betrokkenheid”
Artikel Frans Soeterbroek: “Bouw ander speelveld voor invoering omgevingswet

Artikel Bas van Horn: “Vertrouwen geven dat het werkt”
Artikel Peet Wijnen & Carl Dirks: “Ondersteuning blijft nodig”
Artikel Alwin Nijhuis, Wim Leendertse, Jos Arts, Marlies Langbroek: ”Generating spatial quality through co-creation. Experiences from the Blankenburgverbinding”

Artikel Nelleke Metselaar: ”Werkvorm ‘Plein’ past verrassend bij implementatie Omgevingswet
Artikel Eelco de Groot: “Reguleer de burgerparticipatie”
Artikel Janneke Rutgers, Sjors de Vries: ”Regiodeals: koppeling tussen nationale en regionale agenda’s”
Column Eveline du Perron, Margriet Bokhorst, Renate Leyten
Column Ilja Werkhoven

Call for papers 2018

Voor de Landelijk Dag Omgevingsmanagement 2018 op 28 juni aanstaande ben je van harte uitgenodigd een paper in te leveren. Dat mag een artikel (omvang 4 – 10 pagina’s) zijn of een column (omvang 1 pagina).
Je paper mag je indienen voor de algemene categorie Omgevingsmanagement. Je kunt je vakgenoten dan verrassen met allerlei verschillende onderwerpen: van visie of concepten tot concrete instrumenten en ervaringen; als het dus maar wel over omgevingsmanagement gaat. ‘Een dag uit het leven van een omgevingsmanager’ is dus een voorbeeld van de algemene categorie.

Daarnaast mag je ook voor de bijzondere categorie kiezen. Dat is deze keer het klimaatakkoord / energietransitie gezien vanuit de optiek van de omgevingsmanager. Komende zomer wil het kabinet met maatschappelijke partners een klimaatakkoord sluiten. Daarin moet worden vastgelegd hoe de uitstoot van CO in Nederland in 2030 49% lager ligt dan in 1990. De klimaat- en energietransitie is breder dan een louter technisch vraagstuk. Het gaat om een grote maatschappelijke, economische én ruimtelijke verandering, die van invloed is op ons allemaal.

Bovendien zijn er Chinese bouwsnelheden nodig om de doelen op tijd te halen. Dat kan alleen als er een breed maatschappelijk draagvlak is voor het tegengaan van de klimaatverandering en dat de oplossingen die daarvoor nodig zijn maatschappelijk geaccepteerd worden. Van grootschalige industriële projecten tot en met het vervangen van aardgas in al onze woningen.

Wat is de rol van de omgevingsmanager in deze mega operatie? Hoe dient de omgevingsmanager zich te bewegen tussen bedrijfsleven, maatschappelijk middenveld, overheid en mensen in de buurt? Welke instrumenten staan hem/haar ter beschikking? Hoe moeten overheden en bedrijfsleven de omgeving betrekken bij deze uitdagende transitie?

Schrijf jouw bijdrage over omgevingsmanagement en de energietransitie en maak kans op een extra prijs! En als je paper ook voor de algemene categorie ’t beste scoort, dan kom je in aanmerking voor twee prijzen!! Voor beide categorieën geldt de eervolle vermelding als winnaar plus het aanbod om het paper in een POM activiteit met collega’s verder te delen en uit te werken.

De papers voor beide categorieën worden beoordeeld op de volgende gelijkwaardige criteria:

  • Relevantie: behandelt het paper (artikel of column) een actueel of belangrijk onderwerp?
  • Originaliteit: is de vraagstelling, aanpak van het probleem of methodologie vernieuwend?
  • Opzet voor artikel: is onderbouwing en verantwoording goed?; voor column is het betoog duidelijk en prikkelend?
  • Importantie: levert het paper een wezenlijke bijdrage aan het vak en kennisdomein Omgevings-management?
  • Presentatie: is het paper in helder, bondig en eenduidig Nederlands geschreven?

De papers worden als voorbereiding op de dag vooraf verspreid via de POM website