INTERVISIE

Intervisie is een vorm van leren van en met elkaar. Geen cursus, maar delen van en reflecteren op elkaars dilemma’s en ervaringen aan de hand van concrete casussen die de deelnemers zelf inbrengen. Kortom een leergroep om elkaar, volgens een bepaalde systematiek, collegiaal te adviseren over werkvraagstukken.

Het gaat om een vaste groep van 5 tot 10 deelnemers. idealiter is de groep zeer divers qua achtergrond, werkgever (advies, bouw en overheid), leeftijd etc. Maar allen werkzaam in het omgevingsmanagement.

Als omgevingsmanager zit je tussen het project en de omgeving, je balanceert tussen verschillende belangen. Je hebt een positie in het projectteam en je hebt een positie in de omgeving van het project. Dat is uitdagend, daarom heb je ook voor dit vak gekozen. Maar je komt daardoor ook voor dilemma’s te staan, misschien zelfs weleens klem te zitten.

Kijk in de agenda om te weten wanneer de volgende intervisiegroep start. Staat er niets op de agenda of heb je andere vragen? Stuur dan een mail naar info@platformomgevingsmanagement.nl.

Terugblikken intervisie:

X