INTERVISIE

Intervisie is een vorm van leren van en met elkaar. Geen cursus, maar delen van en reflecteren op elkaars dilemma’s en ervaringen aan de hand van concrete casus die de deelnemers zelf inbrengen. Dus een leergroep om elkaar, volgens een bepaalde systematiek, collegiaal te adviseren over werkvraagstukken.

Het gaat om een vaste groep van 8 á 10 deelnemers. De groep is gedifferentieerd qua achtergrond, organisatie, leeftijd e.d. Mensen die werken in het omgevingsmanagement. Dus zowel aan advies-, markt- als overheidskant.

Als omgevingsmanager zit je tussen het project en de omgeving, je balanceert tussen verschillende belangen. Je hebt een positie in het projectteam en je hebt een positie in de omgeving van het project. Dat is uitdagend, daarom heb je ook voor dit beroep gekozen, maar je komt daardoor ook voor dilemma’s te staan, misschien weleens klem te zitten.

De intervisiegroep komt 6 maal bijeen. Met de groep wordt besproken welke data het best uitkomen. Locatie volgt; ergens centraal in Nederland.

Er worden geen kosten gerekend, maar je moet wel lid zijn van POM en er wordt – eenmaal opgegeven – wel gerekend op je aanwezigheid.

Opgeven kan via info@platformomgevingsmanagement.nl, onder vermelding van Intervisie.

 

Terugblikken intervisie:

X