OMGEVINGSMANAGEMENT IN UITVOERING

Sinds de start van Platform Omgevingsmanagement bestaat de Aannemerstafel. Ook in 2018 willen we bijeenkomsten organiseren rond actuele vraagstukken over samenwerking tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer bij omgevingsmanagement en wel onder de naam van Omgevingsmanagement in uitvoering.

Projecten realiseren is mensenwerk. Alle betrokkenen hebben elkaar nodig om een project tot een succes te maken. Maar wat is een goede samenwerking? Hoe breng je die tot stand en hoe onderhoud je die? Bij de bijeenkomst Omgevingsmanagement in uitvoering wisselen omgevingsmanagers van marktpartijen uit het netwerk van Platform Omgevingsmanagement hierover met elkaar van gedachten.

Uitbesteden van omgevingsmanagement
De ervaringen met het uitbesteden van omgevingsmanagement aan de markt zijn vaak positief, maar soms ook minder goed. Omgevingsmanagement is mensenwerk en de rolverdeling van opdrachtgever en opdrachtnemer lijkt moeilijk contractueel vast te leggen.
De uitdagingen die je als omgevingsmanager van de opdrachtnemer in de praktijk tegenkomt zoals:
– Hoe word je als opdrachtnemer serieus genomen tijdens de momenten van afstemming met een bevoegd gezag of derde?
– Hoe ga je om met projecten waarbij je als omgevingsmanager geen sparringpartner aan de andere kant van de tafel hebt zitten?
– Hoe haal je de omgevingsinformatie van voor de aanbesteding op een goede manier naar de realisatiefase toe?
– Hoe brengen we het begrip omgevingsmanagement uit de concurrentiesfeer bij langlopende beheer- en onderhoudsprojecten met meerdere opdrachtnemers?
Bij de Omgevingsmanagement in uitvoering willen we dit vraagstuk en andere verder uitdiepen en kom je iedere drie maanden bij elkaar in een vertrouwelijke setting.

Interessant voor jou?
De Omgevingsmanagement in uitvoering verkent de dilemma’s die spelen bij de verdeling van rollen, taken en verantwoordelijkheden van omgevingsmanagement tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, in de planuitwerkings- en realisatiefase. De de Omgevingsmanagement in uitvoering is bedoeld voor omgevingsmanagers van marktpartijen, maar zeker ook voor project- en contractmanagers.

Meedoen met Omgevingsmanagement in uitvoering: meld je aan via  info@platformomgevingsmanagement.nl  o.v.v. de Omgevingsmanagement in uitvoering.

 

Terugblikken OM in uitvoering:

 

X