POM THEMABIJEENKOMST

Tijdens deze bijeenkomst staan thema’s centraal die voor omgevingsteams relevant zijn. In interactie met collega’s of experts worden deze thema’s uitgediept in relatie tot de dagelijkse praktijk. De activiteiten zijn toegankelijk voor ons netwerk. Zo’n themabijeenkomst kan door een team, groep of individu zelf worden samengesteld. Dit kan variëren van “Hoe wordt de IPM-rol omgevingsmanager bij Waterschappen ingevuld?” tot “Het wordt Smart Mobility door de omgevingsmanager toegepast bij infrastructurele projecten?”.

Terugblikken Themabijeenkomsten:

X