5 september 2018

Bestuurslid Platform Omgevingsmanagement gezocht!

Na bijna 3 jaar vol van inzet en enthousiasme heeft ons bestuurslid Hellas Schelleman besloten om zich voor POM in te blijven zetten maar wel plaats te maken in het bestuur.

Voor het Platform Omgevingsmanagement is het bestuur daarom op zoek naar een nieuw bestuurslid. Heb je affiniteit met Omgevingsmanagement en vind je het leuk om samen met ons het platform naar een hoger een plan te tillen en het vak omgevingsmanagement verder te ontwikkelen, meld je dan aan vóór 5 november.

Op www.platformomgevingsmanagement.nl vind je meer informatie over het Platform Omgevingsmanagement. Stichting POM beheert het platform. Het bestuur van de Stichting bestaat momenteel uit een voorzitter, penningmeester, secretaris, 2 leden en 1 adviseur.  Daarnaast is een Raad van Wijze Lieden gevormd die het bestuur adviseert en inspireert. De 6 bestuursleden werken nauw samen. In de samenstelling van het bestuur streven wij ernaar een diverse achterban te representeren: aannemers, adviseurs en overheid.

Het POM bestuur geeft gezamenlijk vorm en inhoud aan koers bepalen, initiatieven ontwikkelen die vormgeven aan het vak omgevingsmanagement, verantwoording en samenwerking met de Raad van Wijze Lieden, toezicht op de financiën, toezicht op de communicatie, samenwerkingsovereenkomsten sluiten etc.

Het bestuur vergadert ongeveer 8 keer per jaar samen en overlegt 2 keer per jaar met de Raad van Wijze Lieden. De vergaderlocatie is doorgaans Utrecht maar kan ook Den Haag, Hoofddorp of elders zijn. Daarnaast wordt er als bestuur veel samen gewerkt met de leden die zelf initiatieven oppakken binnen het Platform.

Vanuit het bestuur ben je verantwoordelijk voor het pakket communicatie en marketing van het platform. Heb je daar affiniteit mee? Wij bieden jou tevens de kans om mee te draaien in een enthousiast bestuur dat bezig is om POM verder te brengen en tot een succes te maken. En het opdoen van veel nieuwe contacten! Het bestuurslidmaatschap is op vrijwillige basis en kost circa 4-6 uur per week. Op verzoek kunnen onkosten worden vergoed.

Heb je interesse en wil je graag actief deelnemen aan het Platform Omgevingsmanagement, meld je dan aan vóór 5 november! We zien je reactie graag tegemoet via info@platformomgevingsmanagement.nl o.v.v. bestuur POM.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van POM, namens deze,

Daniel Eggermont, voorzitter

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

X