Vermelding papers & pictures LOMDag 2019

I.Categorie Omgevingsmanagement

Hinder beperken met vraagbeïnvloeding: De Toolbox Slimme Mobiliteit, Joris Kessels, Erna Schol (Rijkswaterstaat, WVL) en Bouke Wiersma (Ministerie IenW, DGMo)

Participatie met hindernissen, Janneke de Jong (Ministerie IenW, directie Participatie)

Hoog tijd voor vernieuwing van de Code Maatschappelijke Participatie, Theo Heida en Helma Born (Procap) in samenwerking met Ine Waterreus (alliantiemanager 2015 – 2017) en Hester Faber (omgevingsmanager Alliantie Markermeerdijken)

Wunderline: van spoorverbinding naar versterking van de regio, Over het creëren van meerwaarde en consensus voor een grensoverschrijdend infraproject, Monique Broekhoff (WesselinkvanZijst), Jan Hendrik Galdiga (MeinesHolla & Partners), Thomas Boom (MeinesHolla & Partners), Marloes Kramer-Hammenga (Anteagroup), J. Alwin de Graaf (Alwins)

Aanpak omgevingsmanagement in vogelvlucht, Carolien van Balen-Peeters (Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat, Directie Luchtvaart)

Durgerdam, Hoe een hernieuwd participatieproces een best practice werd voor de Omgevingswet, Boze burgers en ambtelijke routines aan de Durgerdammerdijk, Janneke Eberson (WesselinkvanZijst), J. Alwin de Graaf (Alwins)

Als je begint met een vraag, Lennert Goemans (Min EZK)-

Participatie-Buurtzorg bij het actueel houden van visies en plannen onder de Omgevingswet, Dick Spel (Opus Ludens)

 

II.Categorie Woedende burger

Hoe haal je de zes lonten uit het burgerkruidvat?, Victor Coenen, Sanne Vermeulen, Tine Reimer (Witteveen+Bos)

De boze burger schreeuwt om Plato!, Peter Schmeitz (ministerie EZK)

De woedende burger, Franklin Zoete (Brent)

De ‘woedende inwoner’ bestaat niet, alleen in je hoofd, Anne Schipper (Pure Energie)

 

III.Categorie Pictures

De Woedende burger, Jennie Tissingh, Tessa Felix en Laura de Groot (Windunie)

De Woedende burger, Katarina van der Stad (Rainbow Management)

Het Porthos project, Bas Rovers (XKP Visual Engineers)

Omgevingsmanagement inzetten voor een klimaatbestendige leefomgeving, Wytse Dassen (Twynstra Gudde)

 

De ingezonden artikelen van 2019:

Burgerdam LOMD 2019 Wesselink van Zijst

LOMDag 2019 Artikel Herziening van het Nederlandse luchtruim – aanpak omgevingsmanagement in vogelvlucht

LOMDag 2019 Artikel Hoe haal je de zes lonten uit het burgerkruidvat

LOMDag 2019 artikel woedende burger Schmeitz min EZK

LOMDag 2019 Artikel Wunderline

LOMDag 2019 Column Anne Schipper

LOMDag 2019 Franklin Zoete De woedende burger column

LOMDag 2019 Goemans Als je begint met een vraag

LOMDag 2019 Janneke de Jong Participatie met hindernissen artikel

LOMDag 2019 Joris Kessels paper Toolbox Slimme Mobiliteit

LOMDag 2019 Theo Heida Hoog tijd voor vernieuwing van de Code Maatschappelijke Participatie – Artikel

OM-dag_ De woedende burger_Rainbow Management

LOMDag 2019 Dick Spel Participatie Buurtzorg Spel

call for pictures namens XKP Visual Engineers

call for Pictures Twynstra&Gudde

call for Pictures Windunie

 

 

 

Inspireer je collega’s met een Paper of een Picture!

Voor de Landelijk Dag Omgevingsmanagement 2019 op 27 juni aanstaande ben je van harte uitgenodigd een paper of picture in te leveren. Dat mag een artikel (max 10 pagina’s) zijn, een column (omvang 1 – 2 pagina´s) of een picture (infographics max A3-formaat of video van max 3 minuten).

Je paper mag je indienen voor de algemene categorie Omgevingsmanagement. Deze categorie is ruim en je kunt je vakgenoten inspireren met allerlei verschillende onderwerpen: van visie of concepten tot concrete instrumenten en ervaringen; als het dus maar wel over omgevings-management gaat. Reflecties en aanvullingen op de white paper OM 3.0 (zie de POM homepage) passen bijvoorbeeld prima in deze algemene categorie.

Daarnaast mag je ook voor de bijzondere categorie kiezen. Dat is deze keer de ‘woedende burger’. Afgelopen jaren hebben boze burgers hun ongenoegen op allerlei verschillende manieren geuit. Voor deze categorie kunnen jullie ingaan op de volgende vragen. Welke ervaringen hebben jullie als omgevingsmanagers met boze burgers? Hoe kunnen wij als omgevingsmanagers het beste omgaan met boze burgers? Hoe kunnen we tijdig de oorzaken daarvan onderkennen en wat kunnen we dan het beste doen? Kunnen we ook positieve kanten onderscheiden aan hun boosheid? En wat kunnen we nog doen als de boosheid omslaat in onredelijk of zelfs grensoverschrijdend gedrag? Tot aan wat kunnen we als omgevingsmanagers doen als de boosheid is geluwd?

Voor het eerst bieden we jullie de mogelijkheid om de kracht van beelden in te zetten: call for pictures als derde categorie. We zien uit naar jullie inzichtelijke infographics of sprankelende video’s.

De inzenders met de beste papers en pictures geven vervolgens op de Landelijk Dag Omgevings-management 2019 een vlammende pitch. De deelnemers aan de Landelijke Dag kiezen als publieksjury de winnaars voor de categorie algemeen en bijzonder.

Papers & pictures worden beoordeeld op de volgende gelijkwaardige criteria:

  1. Relevantie: behandelt je inzending een actueel of belangrijk onderwerp?
  2. Originaliteit: is de vraagstelling, aanpak van het probleem of methodologie vernieuwend?
  3. Opzet: zit de opbouw, onderbouwing en verantwoording van je artikel goed in elkaar?; voor column is het betoog duidelijk en prikkelend?; voor pictures zijn de beelden aansprekend, duidelijk en krachtig?
  4. Importantie: levert je inzending een wezenlijke bijdrage aan het vak en kennisdomein Omgevingsmanagement?
  5. Presentatie: is je inzending helder, bondig en in eenduidig Nederlands gepresenteerd?

De ingezonden papers & pictures worden als voorbereiding op de dag vooraf verspreid via de POM website. Plus voor 2019 bundelen we alle inzendingen tot een officiële publicatie. Zie ook de publicatie met de beste papers 2017 & 2018 .

Een jury kiest uit alle inzendingen de beste twee per categorie. De makers daarvan worden gevraagd aan het begin van de Landelijke Dag een korte pitch te houden. Vorig jaar was dat één van de hoogtepunten. De deelnemers aan de Landelijke dag worden vervolgens uitgenodigd om hun stem per categorie uit te brengen. Met dit oordeel bepaalt dan vervolgens de jury de winnaars, die aan het einde van de dag bekend worden gemaakt. De winnaars krijgen bovendien het aanbod om hun paper in een POM activiteit met collega’s verder te delen en uit te werken.

Verras je vakgenoten en lever voor uiterlijk 7 juni 2019  je paper of picture in via info@platformomgevingsmanagement.nl !

X