15 augustus 2014

De definitie van de omgevingsmanager

Rob Koster

Sinds ik betrokken ben bij POM, hét platform voor omgevingsmanagement, moet ik op verjaardagen steeds vaker uitleggen wat een omgevingsmanager doet. En dat terwijl ik zelf geen omgevingsmanager ben.

Daarom ben ik erover gaan lezen. Ik kwam daarbij geen eenduidige definitie van omgevingsmanagement of de omgevingsmanager tegen, maar wel veel verschillende omschrijvingen. Zo las ik over omgevingsmanagement:

  • het activeren, onderhouden en sturen van de relaties tussen het project en zijn omgeving, in dienst van het project (Universiteit Twente en Movares)
  • het op een verantwoorde wijze de omgeving waarin je wat wilt veranderen (projecten/wetgeving) zodanig benaderen dat onbegrip en misverstanden worden geminimaliseerd (Van Jole)
  • het geheel van activiteiten, gericht op verkennen en betrekken van alle omgevingspartijen, met als doel de eigen en gezamenlijke doelen te onderkennen en te realiseren en de regie te houden op de uitvoering van het eigen stakeholdersmanagement (Rijkswaterstaat, volgens Jan Rotmans)

En Rijkswaterstaat schrijft over de omgevingsmanager:

  • De omgevingsmanager brengt de belangen van de uitvoerende partij (bijvoorbeeld Rijkswaterstaat) en die van de omgevingspartijen in kaart. Hij probeert door te luisteren en rekening te houden met ieders wensen en belangen, creatieve oplossingen en consensus te bereiken. Idealiter streeft hij naar een situatie waarbij alle partijen voordeel hebben bij de gekozen oplossing.

Een eenduidige definitie voor de omgevingsmanager zal er misschien wel helemaal niet komen. Uiteindelijk zijn alle projecten uniek, zo ook de omgevingsmanagers.

Eén ding is mij in mijn zoektocht wel duidelijk geworden, het helpt de omgevingsmanager enorm als hij sociaal handig is. Eigenlijk dus een goede verbinder met een prima luisterend oor.

Rob Koster is financieel verbinder.

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *