maart, 2018

5mar14:30- 17:30POM Lagerhuis Bijeenkomst Manifest ‘De veranderopgave voor omgevingsmanagement’

Details

 

Doelgroep: Senior Omgevingsmanagers
Maximum aantal deelnemers: 20 personen

Let op: aanmelden is enkel bedoeld voor Leden POM. De voorinschrijving loopt tot en met 28 februari.
Na akkoord POM ontvang je uiterlijk 1 maart een persoonlijke uitnodiging!

Programma

14.00 -14.30 Inloop bij Infram
14.30 Start, welkomstwoord en toelichting programma door Patrick Kemperman
14.45 Discussie aan de hand van 5 thema’s in format ‘Lagerhuis debat’.
17.15 Aanbieden ‘Omgevingsmanifest’ aan POM bestuurder Vincent Krocké
17.30 -18.00 Borrel bij Infram

 

Aanleiding

Patrick Kemperman en co-writers wonnen in 2017 de eerste LOMD Call 4 Papers. In deze bijeenkomst wordt je meegenomen in het vraagstuk: “Wat gaat de nieuwe Omgevingswet betekenen voor het vak omgevingsmanagement en de rol van omgevingsmanager?”
Met hun winnende artikel beschreven de auteurs van Infram hoe door de komst van de omgevingswet en de daarmee gepaarde transitie in het fysieke domein het vak omgevingsmanagement een enorme boost gaat krijgen, maar ook hoe de rol van de omgevingsmanager gaat veranderen. Er zal een grote cultuurverandering moeten plaats vinden waarbij participatie in alle fases van projecten nog belangrijker wordt.Eén ding is zeker, de rol van de omgevingsmanager ziet er door de invoering van de omgevingswet per 2020 (start implementatie) en per 2029 (einddatum) echt anders uit dan nu. Hoe en hoe nu al daarmee aan de slag te gaan?

Doel en opzet bijeenkomst

Vooruitlopend op de start- en einddatum wil Patrick samen met POM én jullie bekijken welke veranderingen nu al in het vakgebied van omgevingsmanagement moeten worden doorgevoerd.

Tijdens de bijeenkomst wordt in 5 rondes over 5 stellingen gedebatteerd. Vijf deelnemers wordt gevraagd een inleidende pitch te geven op de stelling. De uitkomsten uit de 5 discussierondes wordt door een speciale tekenaar visueel genotuleerd. Deze tekenaar maakt hiervan het omgevingsmanifest: ‘De veranderopgave voor omgevingsmanagement’.
Met dit manifest wil Patrick samen met jullie bouwstenen aanreiken voor versnelling van de veranderopgave van het vak omgevingsmanagement binnen de transitie van het fysieke domein en de veranderende rol van omgevingsmanager die benodigd is door de komst van de omgevingswet. Bouwstenen die overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties kunnen helpen om de komende jaren bij de invoering van de omgevingswet de participatie en besluitvorming met de omgeving in projecten in optima forma te organiseren.
Het Manifest wordt later dit jaar door het POM aangereikt aan het programma ‘Eenvoudig Beter’ en het programma ‘Aan de slag met de Omgevingswet’.

Wie kan zich aanmelden?

Er zijn 20 plaatsen beschikbaar voor deze Lagerhuis Bijeenkomst. Om een goede discussie te kunnen voeren willen wij een zo groot mogelijke diversiteit aan deelnemers. Daarbij zoeken wij een afspiegeling van alle werkvelden, zoals rijksoverheid, provincie, gemeente, waterschap, adviesbureau, ingenieursbureau, aannemers, energiesector, wetenschap, NGO’s en koepelorganisaties.

What’s in it for me?

Sta jij ook graag vooraan in nieuwe ontwikkelingen in jouw vakgebied? Dan is dit de plek waar jij jouw mening kwijt kunt en direct bijdraagt aan de doorontwikkeling van het vak omgevingsmanagement. Deze bijeenkomst laat je jezelf een spiegel voorhouden hoe jij als omgevingsmanager handelt in 2020 resp. 2029. En dat kan niet op de manier zoals je het nu doet!
De bijeenkomst gaat niet over de omgevingswetgeving, maar om de versnelling van de gezamenlijke veranderopgave.

Hoe aan te melden?

Wil jij ook meedenken over de veranderopgave in ons mooie vakgebied? Meld je dan nu aan door een mail te sturen aan info@platformomgevingsmanagement.nl
Geef daarbij kort (paar zinnen) je motivatie aan waarom jouw inbreng van doorslaggevend belang is voor de discussie en input voor het manifest. Hoe zie jij jouw nieuwe rol, en wat moet er per direct veranderen om de transitie tot een succes te maken?
De organisatie selecteert uit alle aanmeldingen en motivaties de 20 deelnemers voor deze manifestatie. Aanmelden kan tot en met 28 februari. Op 1 maart krijgen geselecteerde deelnemers persoonlijk bericht!

Tijd

(Maandag) 14:30 - 17:30

Locatie

Kantoor Infram BV,

Amersfoortseweg 9 te Maarn