9 november 2018

Inspireer je collega´s – Schrijf een paper!

Voor de Landelijk Dag Omgevingsmanagement 2019 op 27 juni aanstaande ben je van harte uitgenodigd een paper of picture in te leveren. Dat mag een artikel (max 10 pagina’s) zijn, een column (omvang 1 – 2 pagina´s) of een picture (infographics max A3-formaat of video van max 3 minuten).

Je paper mag je indienen voor de algemene categorie Omgevingsmanagement. Deze categorie is ruim en je kunt je vakgenoten inspireren met allerlei verschillende onderwerpen: van visie of concepten tot concrete instrumenten en ervaringen; als het dus maar wel over omgevings-management gaat. Reflecties en aanvullingen op de white paper OM 3.0 (zie de POM homepage) passen bijvoorbeeld prima in deze algemene categorie.

Daarnaast mag je ook voor de bijzondere categorie kiezen. Dat is deze keer de ‘woedende burger’. Afgelopen jaren hebben boze burgers hun ongenoegen op allerlei verschillende manieren geuit. Voor deze categorie kunnen jullie ingaan op de volgende vragen. Welke ervaringen hebben jullie als omgevingsmanagers met boze burgers? Hoe kunnen wij als omgevingsmanagers het beste omgaan met boze burgers? Hoe kunnen we tijdig de oorzaken daarvan onderkennen en wat kunnen we dan het beste doen? Kunnen we ook positieve kanten onderscheiden aan hun boosheid? En wat kunnen we nog doen als de boosheid omslaat in onredelijk of zelfs grensoverschrijdend gedrag? Tot aan wat kunnen we als omgevingsmanagers doen als de boosheid is geluwd?

Voor het eerst bieden we jullie de mogelijkheid om de kracht van beelden in te zetten: call for pictures als derde categorie. We zien uit naar jullie inzichtelijke infographics of sprankelende video’s.

De inzenders met de beste papers en pictures geven vervolgens op de Landelijk Dag Omgevings-management 2019 een vlammende pitch. De deelnemers aan de Landelijke Dag kiezen als publieksjury de winnaars voor de categorie algemeen en bijzonder.

Papers & pictures worden beoordeeld op de volgende gelijkwaardige criteria:

  1. Relevantie: behandelt je inzending een actueel of belangrijk onderwerp?
  2. Originaliteit: is de vraagstelling, aanpak van het probleem of methodologie vernieuwend?
  3. Opzet: zit de opbouw, onderbouwing en verantwoording van je artikel goed in elkaar?; voor column is het betoog duidelijk en prikkelend?; voor pictures zijn de beelden aansprekend, duidelijk en krachtig?
  4. Importantie: levert je inzending een wezenlijke bijdrage aan het vak en kennisdomein Omgevingsmanagement?
  5. Presentatie: is je inzending helder, bondig en in eenduidig Nederlands gepresenteerd?

De ingezonden papers & pictures worden als voorbereiding op de dag vooraf verspreid via de POM website. Plus voor 2019 bundelen we alle inzendingen tot een een officiële publicatie  (zie ook de publicatie met de beste papers 2017 & 2018 op de POM homepage onder documenten).

Een jury kiest uit alle inzendingen de beste twee per categorie. De makers daarvan worden gevraagd aan het begin van de Landelijke Dag een korte pitch te houden. Vorig jaar was dat één van de hoogtepunten. De deelnemers aan de Landelijke dag worden vervolgens uitgenodigd om hun stem per categorie uit te brengen. Met dit oordeel bepaalt dan vervolgens de jury de winnaars, die aan het einde van de dag bekend worden gemaakt. De winnaars krijgen bovendien het aanbod om hun paper in een POM activiteit met collega’s verder te delen en uit te werken.

Verras je vakgenoten en lever voor uiterlijk 7 juni 2019 je paper of picture in via info@platformomgevingsmanagement.nl !

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

X