17 april 2019

Interessante 3e bijeenkomst OM in uitvoering

De derde bijeenkomst van OM in Uitvoering, als thema onderdeel van het Platform Omgevingsmanagement bestemd voor bedrijfsleven, vond plaats op 11 april in het ketencomplex van aannemer SaVe.  Dit is de  aannemerscombinatie van Besix, Dura Vermeer en Mobilis die de realisatie van de Onderbouw Theemsweg Spoor uitvoert. Met dit project wordt een belangrijk knelpunt van de Betuweroute in het Botlekgebied opgeheven.

Gastheer Peter Mathlener ontving voorman William Verbeij van OM in uitvoering met koffie en smaakvolle broodjes.

Tijdens de bijeenkomst vond een presentatie plaats van 2 studenten van de Hogeschool van Amsterdam die onder begeleiding van 2 leden van OM in uitvoering een afstudeeropdracht maken.

Deze afstudeeropdracht gaat in op de implementatie van BLVC bij de (Infra) bouwbedrijven. BLVC is inmiddels onlosmakelijk verbonden met Omgevingsmanagement. Zij gaan hiertoe bouwbedrijven bevragen op hun omgang met BLVC.

Verder heeft Conny Koreman van POM een pitch gehouden over de waarde en toekomst van het Omgevingsmanagement.

Omgevingsmanagement wordt steeds belangrijker binnen bouwprojecten, opdrachtgevers en opdrachtnemers zien het een steeds grotere rol spelen bij aanbestedingen. Het wordt steeds vaker de sleutel tot succes voor een bouwproject.

Als derde onderdeel volgde een presentatie over de uitvoering van dit bijzonder complexe project in een bijzonder complexe omgeving. Factoren als bedrijven die 24/7 werken, grote beperkingen als gevolg van ondergrondse infrastructuur en vooral ook veel bestaande objecten die erg gevoelig zijn voor verstoringen van buitenaf (Thomassentunnel, tankopslag enz.)

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

X