Platform Omgevingsmanagement is het platform voor professionals die omgevingsmanagement als essentiële factor zien voor het succesvol laten verlopen van een project.

In ons jaarplan gaan wij in op onze programmering, onze kennisactiviteiten, onze ambities en doelstellingen en ontwikkelingen
van zowel het vakgebied omgevingsmanagement als onze organisatie.

Platform Omgevingsmanagement is sinds december 2014 een onafhankelijke stichting. De stichting heeft een bestuur dat adviseert en toeziet op de uitvoering van de kennisactiviteiten van het platform. De operationele uitvoering van deze kennisactiviteiten ligt bij de deelnemers (“leden”) zelf en wordt bijgestaan door een (kleine) backoffice. Het bestuur van POM bestaat uit 6 leden en 1 adviseur. Een Raad van Wijze Lieden is sinds 2016 aangesteld en bestaat uit 5 leden. De Raad heeft een adviserende en meedenkende rol, nadrukkelijk geen toezichthoudende rol.
In de huidige snel veranderende en steeds complexer wordende wereld zal steeds vaker een beroep worden gedaan op het vakmanschap van omgevingsprofessionals.
Dit om te anticiperen en te reageren op de stroom van dagelijkse gebeurtenissen en onverwachte situaties, die elk project vroeger of later tegenkomt.

Ook in 2023 staan het ontwikkelen en/of versterken van dit vakmanschap, het uitbreiden en versterken van het netwerk, het professionaliseren van de eigen organisatie en het ontsluiten van kennis t.b.v.de individuele omgevingsmanagers en hun organisaties centraal.

X