Submenu

Lessons Learned project ZAMEN-A12: een geslaagde POM op locatie

02-06-2019
5 keer bekeken

Op een prachtige locatie ingeklemd tussen de Rijkswegen A12 en A50 vond op 24 mei jl. de tweede POM op locatie van dit jaar plaats. De bosrijke omgeving rond de Verkeerscentrale Noord- en Oost Nederland (VCNON) in Wolfheze was sowieso een bonus, dat moet gezegd worden.

Maar veel tijd om ervan te genieten was er niet, want de aanwezige omgevingsmanagers werden flink aan het werk gezet. Na een introductie over het project ZAMEN- A12 door Lucrée van den Heuvel (namens Ballast Nedam) en Ard van Eck (RWS) gingen de aanwezigen in kleine groepjes uiteen om hun eigen kennis en ervaring te testen en een bezoek te brengen aan de Verkeerscentrale.

Het grootonderhoudswerk aan de A12 / A50 bestond o.a. uit het frezen en opnieuw aanbrengen van asfalt over 8km snelweg. De grootste omgevingsuitdaging zat in het beperken van de hinderbeleving bij de verkeersdeelnemers en het behouden van een beheersbare verkeerssituatie. Het motto was: ‘kort en hevig’. Dat betekende dat de A12/A50 tussen de knooppunten Waterberg en Grijsoord in de richting van Utrecht volledig werd afgesloten om de weg in een periode van acht aaneengesloten dagen rijbaanbreed te asfalteren. Stakeholders zoals onder andere de Veiligheidsregio Gelderland Midden, de gemeente Arnhem, provincie Gelderland, vervoersorganisaties en attracties werden betrokken bij het voorbereiden van de afsluiting. Het gebiedsgericht benutten (GGB) van stakeholders leidde tot het vierkant afsluiten van de A12/A50 in de richting van Utrecht in de middelste week van de bouwvakvakantie: de rustigste week van het jaar. Het verkeer vanuit het oosten en noorden van het land werd omgeleid over rijks- en provinciale wegen en de situatie op het (onderliggend) wegennet werd intensief gemonitord. De communicatie naar buiten was uniform.

ijdens de workshop en het uitwerken van de praktijkopdracht was de afsluiting van de A12 richting Utrecht een vast gegeven en werd in groepjes nagedacht over de te verwachten knelpunten, omleidingsroutes, de impact op de omgeving en de communicatiestrategie richting diverse groepen stakeholders. Lucrée van den Heuvel, Ard van Eck, Geert van der Heiden (Verkeerskundige bij de VCNON) en René Streutgers (Coördinator incidentbestrijding bij Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden) hielpen de groepjes niet alleen op weg, maar brachten complexe problemen in, die nog meer tot nadenken stemden. Tot slot werden de resultaten van de groepjes gepresenteerd en vergeleken met de werkelijk uitgevoerde acties en lessons learned van het omgevingsteam ZAMEN-A12. Dit leverde interessante inzichten op voor de deelnemers. Ook RWS heeft input voor de aanpak van het wegtracé in tegengestelde richting dat naar verwachting in 2021 of 2022 uitgevoerd zal worden.

Het bezoek aan de Verkeerscentrale was een interessant intermezzo tijdens het ochtendgedeelte van de workshop. De tafels met grote schermen die een enorme hoeveelheid informatie over de stand van de zaken op alle wegen (en een tunnel) in Noord- en Oost-Nederland toonden, waren indrukwekkend om te zien. De invloed van bottlenecks, flauwe bochten, toeritdosering, filevorming, incidenten op en aan de weg, en last but not least de keuzes die een verkeersdeskundige in de verkeerscentrale vaak moet maken om de veiligheid van de weggebruikers te verhogen, waren erg interessant.

Na zo’n bezoek zie je de matrixborden, camera’s en andere (verkeers)maatregelen weer in een heel ander licht. En is duidelijk hoe strategische besluiten in voorfases via verkeersplannen van de aannemer in de uitvoeringsvoorbereiding, samen komen tot een beheerste uitvoering door de verkeerscentrale en wegbeheerders wanneer het werk daadwerkelijk plaatsvindt.

We kunnen terugkijken op een geslaagde dag, die zéker voor herhaling vatbaar is: een ‘must’ voor iedere omgevingsmanager.

Afbeeldingen

 

Nieuwsbrief

Zo blijf je op de hoogte van de laatste vakontwikkelingen en activiteiten.
Aanmelden

Contact

Postbus 2801, 2601 CV Delft
KvK 62147978

info@platformomgevingsmanagement.nl

    

 

 

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.