15 december 2020

leerzame sessie in de wereld van digitale participatietools

Na een vroege lunch op 10 december neem ik plaats achter mijn laptop om te ervaren hoe het is om een digitale participatietool op te zetten en vervolgens te gebruiken.

Wyko Coopman en Douwe Blanksma van Smarticipatie gaven in hun presentaties vooraf tips op basis van hun ervaringen met het inzetten van de digitale participatietools. De tips die ik meeneem zijn:

  • Combineer synchroon (mensen in zaaltjes of online) met asynchroon (ieder op zijn eigen tijd), online en fysiek.
  • Maak de drempel voor participatie zo laag mogelijk, kies tools die voor iedereen makkelijk te gebruiken zijn

Ook werden twee documenten genoemd die zeer het lezen waard zijn voor iedereen die een participatietraject op gaat zetten.

Inspiratiegids digitale participatie

https://lokale-democratie.nl/groups/view/57979215/lokale-burgerparticipatie/wiki/view/57979653/inspiratiegids-digitale-participatie

Keuzewijzer E-tools 2.0

https://www.movisie.nl/publicatie/keuzewijzer-e-tools

Vooraf konden de deelnemers een project kiezen waarvoor we de participatietool in zouden richten, project Dijkversterking Tiel – Waardenburg kwam als winnaar uit de bus. En dus was er een participatieplatform voor dat project gemaakt in de tool Maptionnaire. Deze tool is in Finland ontwikkeld door planologen en sociologen.

Aan de slag nu!

De eerste vraag die we wilden beantwoorden is, voor wie maken we de tool? Alleen voor mensen die aan de dijk wonen, voor iedereen die rondom de dijk woont en recreëert. Of gebruiken we het ook om andere overheden en belangenorganisaties te laten participeren.

Omdat de tijd kort was hebben bedacht welke vragen we met name aan direct aanwonenden en andere particuliere gebruikers van de dijk willen stellen. Zo hebben we bij een dijkopgang de vraag neergezet of de gekozen oplossing als verkeersveilig werd ervaren. En zouden we ook van omwonenden willen weten of ze de locatiekeuze voor een bankje goed vinden.

Doordat we zelf ook aan de slag konden gaan, liepen we tegen praktische problemen aan. Een mooi voorbeeld is dat we de neiging hadden open vragen te stellen. Dat levert een hele berg informatie op, maar niet per se de informatie die je wil krijgen over een specifieke oplossing. Goed nadenken over de vragen die je stelt en wat je met de antwoorden wil doen is dus zeer relevant.

Al met al een leerzame sessie die mij een inkijkje heeft gegeven in de wereld van digitale participatietools.

Loek van der Lof, bestuurslid POM activiteiten

 

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

X