8 maart 2017

LOMD Call for Papers: Art&Co’s

Gevraagd: originele, sprankelende en uitdagende Artikelen & Columns
In de wandelgangen van de Landelijke Omgevings Management Dagen werd het af en toe al voorzichtig gefluisterd: ‘Zonde dat we deze kennis niet met elkaar delen door het ook op te schrijven!’ Uit de evaluatie van de LOMD afgelopen jaar klonk deze behoefte aan verdieping nog duidelijker. Reden om nu voor ’t eerst alle deelnemers op te roepen: verras elkaar met je artikel of column!

In aansluiting op het thema voor de komende landelijke dag luidt de hoofdvraag: Wat zie jij als de consequenties van de Omgevingswet voor omgevingsmanagement? Zullen omgevingspartijen zelf meer de aanpak vormgeven? Of is er juist behoefte aan de omgevingsmanager, die procedurele helderheid biedt? En wat zijn jouw eerste ervaringen met de toepassing van de Omgevingswet in de praktijk?

 

Wist je dat je je al kunt opgeven voor de LOMD?
Kijk nu op www.omgevingsmanagementdag.nl

De Omgevingswet stelt de omgevingsmanager in essentie voor de volgende belangrijke opgave: Hoe geef je als omgevingsmanager vorm aan de ambitie van deze wet om iedereen te betrekken bij plannen voor de inrichting van onze leefomgeving? In 2019 gaat de wet van start met nieuwe (spel)regels voor integrale en duurzame visies tot en met uitvoeringsplannen voor onze leefomgeving. En dat betreft niet alleen de domeinen wonen, werken en wegen, maar ook die van water, zon- en windenergie. Naast de integratie van verschillende domeinen en bestaande wetten koppelt de Omgevingswet ook een aantal relevante concepten, zoals: de energieke samenleving, gebiedsontwikkeling, uitnodigingsplanologie en – niet te vergeten – overheids-participatie. De toepassing van de omgevingswet, zo luidt één van de lessen uit het experiment Oosterwold, is dat de overheid niet minder, maar anders moet handelen. Burgers als initiatiefnemers zoeken samen naar oplossingen. Collectieve zelforganisatie dus, waarbij de overheid niet zelf initieert, maar juist faciliteert. Geldt dat nu ook voor de omgevingsmanager? Kortom, genoeg aanleiding om elkaar tijdens LOMD 2017 te prikkelen met originele, sprankelende en uitdagende artikelen of columns. Dit is dé kans om jouw visie te delen en jouw mening te geven over de consequenties van de Omgevingswet.


De artikelen & columns (Art&Co’s) worden als voorbereiding op de dag vooraf verspreid via de website. Op de dag zelf kunnen de Art&Co’s in een workshop of aan de thematafels in het POM café verder worden besproken. Ook zal een deskundige jury de Art&Co’s beoordelen. De uitslag daarvan wordt op de LOMD, op 22 juni 2017 bekendgemaakt. De Art&Co’s worden ook gebundeld en op de website gepubliceerd. Voor een artikel geldt als maximale omvang 10 pagina’s (inclusief figuren, schema’s, bronvermeldingen, etc.); voor een column is de omvang maximaal 1 pagina. Voor het indienen van de Art&Co’s gelden als belangrijke data: samenvatting (van maximaal 200 woorden voor het artikel en 100 woorden voor de column) voor 7 april 2017 en deadline voor het indienen van het artikel of column 22 mei 2017. Art&CO’s kun je inleveren via info@omgevingsmanagement.nl o.v.v. Art&Co’s

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *