OM Essentie vergroot je inzicht in de ontwikkeling van het vak omgevingsmanagement, verbreedt je blik op de uitvoering van omgevingsmanagement en geeft je beter zicht op je eigen rol en positie als omgevingsmanager.

Een masterprogramma voor ervaren omgevingsmanagers
Een programma van 12 maanden
Expeditie met 6 kernmodules
Leren in de praktijk
met spiegels en greenfieldopdrachten
Online leren en werken aan je persoonlijke leerroute
Voor omgevingsmanagers met ruime ervaring
POM-certicaat na afloop

Informatie en inschrijven

In de brochure vind je meer informatie en het inschrijfformulier.

Download de brochure

Vak in ontwikkeling

Omgevingsmanagement is een vak met veel verschillende invalshoeken en specialismen. Wat betekenen de ontwikkelingen voor het vak omgevingsmanagement, en hoe veranderen ze de dynamiek van jouw rol als omgevingsmanager?

‘OM Essentie vergroot je inzicht in de ontwikkeling van het vak van omgevingsmanagement, verbreedt je blik op de uitvoering van omgevingsmanagement en geeft je beter zicht op je eigen rol en positie.’

Guus Pieters, initiatiefnemer Platform Omgevingsmanagement

Nieuwe samenwerkingsvormen en governance vraagstukken, toenemende en veranderende klanteisen, inspelen op het onverwachte, een nieuwe omgevingswet: deze ontwikkelingen hebben veel impact op onze rol als omgevingsmanager. Meer en meer is omgevingsmanagement een vak! Een vak met veel verschillende invalshoeken en specialismen: van omgaan met interne en externe stakeholders tot vergunningen, en van conditionering tot bestuurlijk sensitief en strategisch handelen.

Succesvolle omgevingsmanagers leren sneller dan hun concurrenten; ze zijn wendbaarder en boeken mede daardoor betere resultaten. Dat is een uitdaging voor iedere omgevingsprofessional in de wereld van energie, bouw, infra of gebiedsontwikkeling. Zij ervaren immers vaak als eerste veranderingen in hun omgeving.
Naast de kennis en beheersing van je professionele instrumenten en technieken, heb je ook strategisch en praktisch inzicht nodig, en grondige kennis van het vak. Alleen op die manier kun je een sleutelrol spelen bij de samenwerking met je omgeving en een bijdrage leveren aan resultaatverbetering van je project en organisatie.

Blended programma met 3 leersporen

OM Essentie is een blended programma met drie leersporen: een expeditie langs zes kernmodules, en daarlangs en -doorheen leer je vanuit jouw praktijk en online.

Expeditie van 12 maanden

Dit programma is een eigentijdse expeditie van 12 maanden, met als onderdelen:

 • Intakegesprek waarin een concreet project in je eigen organisatie wordt besproken.
 • Een kick-off bijeenkomst.
 • Gerichte huiswerkopdrachten en literatuuropgave.
 • 2 tweedaagse en 4 ééndaagse modules.
 • Individuele praktijkopdracht waaraan je tussen de modules werkt en die in het najaar kan worden toegepast.
 • Gebruikersvriendelijk online leerplatform.
 • Begeleiding van je project. Voor, tijdens en na de modules.
 • Nauwe betrokkenheid van je leidinggevende en/of collega’s, zodat zij vanaf het begin betrokken zijn bij de ontwikkeling van je project.
 • Tussentijdse online presentaties door webinars die je zelf organiseert.
 • Slotpresentatie van je praktijkopdracht in je eigen organisatie. Je kunt zelf bepalen welke docenten en/of mede-cursisten je hiervoor uitnodigt
 • Terugkomdag

Leren vanuit de praktijk

Hoe versterk je als omgevingsmanager de regie over jezelf en daarmee binnen je project, je team, de omgeving en in de samenwerking tussen overheid en markt?
Het leerwerkprogramma van 365 dagen is een mix van toekomstige opgaven en actuele vraagstukken uit de praktijk. Daarbij is je eigen praktijkervaring de bron voor ontmoeting en verdieping. Het programma draagt bij aan jouw persoonlijke ontwikkeling, en aan de ontwikkeling van het vak van omgevingsmanagement door collectief en individueel onderzoek en opdrachten.
Dit modulaire programma begint en eindigt dus met de praktijk van je eigen werkomgeving: jouw uitdagingen, projecten en prioriteiten.

Online leren & fysieke ontmoetingen

OM Essentie is een blended programma: een mix van online leren, expeditie en fysieke ontmoetingen.
Naast de fysieke bijeenkomsten maak je deel uit van een online (besloten) netwerk met medewerking van coaches en experts die voor jou klaarstaan als dit nodig is.

Kernmodules

Leren, verdiepen, netwerken

Zes bijeenkomsten (2 bijeenkomsten van twee dagen en 4 losse dagen) vormen het gezamenlijk deel van OM Essentie. In elke bijeenkomst staat een thema centraal, bijvoorbeeld gebiedsgerichte samenwerking. Daarnaast doe je de laatste
inzichten op over de rolvernieuwing tussen overheid en markt, omgevingswet, en praktische kennis over geïntegreerde contracten en verkrijgen van klanteisen.

Omgevingsmanagement-coryfeeën vanuit Platform Omgevingsmanagement, omgevingsmanagers vanuit andere sectoren zoals de procesindustrie en het sociaal domein, onderzoekers en wetenschappers zullen tijdens de dagen een gastsprekersrol vervullen.

Persoonlijke leerroute

Zelfstudie, praktijkopdrachten en onderzoek

De essentie in het vak omgevingsmanagement ben jij zelf. Veel aandacht zal dan ook uitgaan naar hoe jij zelf je rol invult en welke competenties daarbij versterkend zijn. Je werkt zelf of in groepjes aan voor jou relevante thema’s en spreekt met ervaren collega’s. Urgente vraagstukken uit de praktijk staan centraal. Tijdens de bijeenkomsten en online krijg je feedback van de andere deelnemers. Je persoonlijke leerroute geef je vorm in samenspraak met de programmaorganisatie.
Vooraf aan OM Essentie heb je een intake om je leervragen te benoemen (als hulpmiddel zal een 360-reflectietest gebruikt worden) en vast te stellen of je voldoet aan het profiel eisen. Daarnaast zal tussentijds een gesprek plaatsvinden in samenspraak met je leidinggevende over de leerresultaten.

De praktijkopdracht zal verder bestaan uit het toepassen van een Omgevingsmanagement Spiegel of Greenfieldopdracht op jouw project of een project van je collega deelnemer en het realiseren van een webinar over een specifiek Omgevingsmanagement thema – samen met een aantal collega-deelnemers.

‘Samenwerken is geen doel op zich. Samenwerken staat ten dienste van een gezamenlijk doel en gezamenlijke opgaven. Om maatschappelijke meerwaarde te realiseren. Dit vraagt dat partijen zich weten te verbinden op een gezamenlijk perspectief, opgebouwd rond gezamenlijke maar ook individuele belangen, door horizontaal samen te werken.’

Miran Wiersema, specialist APPM

Online leeractiviteiten

In de online leeromgeving bouwen we aan de oogst van het programma, en aan je persoonlijke portfolio. Je werkt in groepjes aan voor jou belangrijke thema’s, coaches helpen je met je onderzoeksvraag, en via webinars betrekken we daarbij het hele POM-netwerk. Vragen uit je dagelijkse praktijk kun je online delen met de andere deelnemers, of inbrengen in een chatchallenge, waar we in korte tijd online hulp organiseren bij jouw vraagstuk. Na een jaar delen we de publieke opbrengsten met het hele POM-netwerk.

Overzicht Kernmodules:

Module 1. Mijn rol als Omgevingsmanager

 • Scope en invulling van de rol van de omgevingsmanager: hoe doe jij dat?
 • Impact van trends en ontwikkelingen (transitie van de samenleving).
 • Markt – Opdrachtgever: welke (juridische) varianten zijn er?
 • Mijn rol en het ‘kortsluiten’ met stakeholders.

Module 2. Samenwerking

 • Omgevingsmanagement en governance van projecten.
 • Nieuwe samenwerkingsvormen in de werelden van opdrachtgever(s) en opdrachtnemer(s)
 • Verandering van scope van projecten.
 • Mijn invloed en draagvlak in mijn eigen organisatie versterken

Module 3. Mijn OM Kennis

 • Kennis van verschillende Omgevingsmanagement disciplines.
 • Carrousel: kennisexperts op conditionering, communicatie, social media, vergunningen, etc.
 • Intervisie over mijn kennis en hoe ik dat manage in mijn project.

Module 4. Actuele OM Essentie thema’s

Wordt ingevuld in co-creatie met de deelnemers.

Mogelijke thema’s:

 • Omgevingswet.
 • Participatie en verwachtingenmanagement.
 • Informatievoorziening, stakeholders en asset.
 • Omgevingsmanagement in andere sectoren.

Module 5. Mijn OM vaardigheden

 • Versterking van je OM vaardigheden:
  • Interveniëren
  • Participeren
  • Beïnvloeding & co-creëren
 • Benutten van acteurs, OM-coryfeeën met ‘inspiring practices’.

Module 6. Actuele OM Essentie thema’s

Wordt ingevuld in co-creatie met de deelnemers.

Mogelijke thema’s:

 • Omgevingswet
 • Participatie en verwachtingenmanagement
 • Informatievoorziening en stakeholders
 • OM in andere sectoren

Verder:

 • OM Essentie Oogst.
 • POM-Certificaat.

Wat levert het op?

Voor jou persoonlijk:

 • Zicht op de Omgevingsmanagement thema’s anno 2017 en verder.
 • Sparren met Omgevingsmanagement coryfeeën.
 • Uitgedaagd worden op je eigen rol OM invulling
 • Versterking van je Omgevingsmanagement vaardigheden.
 • Handvatten voor actuele uitdagingen.
 • Collega omgevingsmanagers die met jou het vak willen professionaliseren.
 • Je versterkt je netwerk met collega’s uit andere opdrachtgevende, adviserende en uitvoerende organisaties.

Voor je project:

 • Nieuw opgedane kennis en vaardigheden zijn direct toepasbaar in jouw project.
 • Actuele vraagstukken in jouw project worden collegiaal van advies voorzien.
 • Deelnemers van bouwers, adviseurs en overheden toetsen jouw omgevingsaanpak.

Voor je organisatie:

 • OM Essentie bereikt de gehele bouwkolom.
 • OM Essentie is gericht op ervaren omgevingsmanagers van bouwers, adviseurs en overheden.
 • OM Essentie biedt organisaties de mogelijkheid om praktijkkennis en informatie direct terecht te laten komen bij diegenen die er mee aan de slag moeten.
 • Bij de keuze van onderwerpen wordt sterk rekening gehouden met de suggesties van de deelnemers: eigen vraagstukken staan centraal.
 • Alleen een leerwerkprogramma van 1 jaar zorgt voor verdieping van praktijkervaringen (i.t.t. kortdurende trainingen en masterclasses).
 • Een ideale leeromgeving om beter begrip te krijgen voor elkaars opvattingen en ideeën in planvoorbereiding, tenders en uitvoering.
 • Gezamenlijk manieren te onderzoeken om betere projecten te realiseren en het kennisniveau binnen de eigen organisatie te verhogen.
 • Versterken van het kennisnetwerk, buiten de eigen organisatie, dat hen ook na afloop collegiaal met raad en/of daad kan bijstaan.
 • Deelnemers ontvangen een certificaat van een onafhankelijke stichting, die als autoriteit bekend staat in de sector.

Profiel

Heb je ruime ervaring als omgevingsmanager en ben je toe aan de stap om een groter en complexer project te gaan managen? Dan is dit jouw programma.

Het programma is gericht op opdrachtgevende, adviserende en uitvoerende omgevingsmanagers.

Om effectief deel te nemen aan het programma OM Essentie en hier optimaal rendement uit te halen, zijn de volgende voorwaarden van belang:

 • Je bent zelfstandige of in dienst van een overheidsorganisatie of marktpartij, en werkzaam als omgevingsmanager of verantwoordelijk voor omgevingsmanagement.
 • Je hebt ervaring met het (succesvol) aansturen van een omgevingsteam.
 • Je hebt basisseminars voor omgevingsmanagement al gevolgd, binnen je eigen organisatie of elders.
 • Je beschikt over voldoende tijd en betrokkenheid om te participeren gedurende de hele doorlooptijd van het leerprogramma.
 • Je hebt een open en reflectieve instelling en wilt leren van andere deelnemers.

 

‘Governance rond projecten wordt steeds ingewikkelder of complexer. Dat is het gevolg van meer samenwerking met andere partijen, verbreding van projectscope tot leefomgeving, gebiedsgerichte werkwijzen, en de behoefte om in te kunnen spelen op nieuwe ontwikkelingen en initiatieven.’

Lukas Meursing, kennisveldtrekker Omgevingsmanagement Rijkswaterstaat

Inschrijven

Inschrijven voor dit programma kan via de knop bovenaan deze pagina.

Certificaat

Na afsluiting van het programma ontvangen de deelnemers een certificaat van het Platform Omgevingsmanagement.

Data 2018-2019

Module 1: 18 en 19 april 2018
Module 2: 14 juni 2018
Module 3: 14 september 2018
Module 4: 25 en 26 oktober 2018
Module 5: 13 december 2018
Module 6: 25 januari 2019

Studiebelasting

In totaal telt het programma 150 contacturen, verdeeld over een jaar (365 dagen), wat neerkomt op een tijdsinvestering van twee dagen per maand. OM Essentie vraagt veel betrokkenheid van je en 100% aanwezigheid tijdens de zes gezamenlijke bijeenkomsten.

Locatie

De groepsbijeenkomsten vinden plaats op verschillende, bijzondere locaties, verspreid over het hele land en een module in het buitenland (België). Wat de locaties delen, is dat het plekken zijn waar je met de andere deelnemers van het leerprogramma in alle rust en ruimte van gedachten kunt wisselen.
Tevens is er een digitale werkomgeving waarin je 24/7 met de andere deelnemers, coaches en experts, en de programma-organisatie contact hebt. Hier houd je ook je eigen reflecties, expedities en ontwikkeling bij in je eigen portfolio.

Kosten

De kosten voor deelname aan deze leergang bedragen € 6.250,00 (exclusief btw), te voldoen voor de kick-off sessie.

De kosten zijn inclusief literatuur, begeleiding, lunches en diners in het hotel en het POM-certificaat van deelname.

Annulering van deelname is kosteloos mogelijk tot uiterlijk een maand voor aanvang. Daarna zijn 50% van de kosten verschuldigd. Na de eerste module vindt bij annulering geen restitutie meer plaats.

Meer informatie

Voor meer informatie, kun je contact opnemen met:

Guus Pieters, programmamanager
guus@sayknowmore.nl
M: +31 6 52 46 16 89

Pim Verheijen, kerndocent
pim.verheijen@tornakgroep.nl
M: +31 6 53 77 14 54