HET AANBOD

Wij ontwikkelen programma’s en kennistrajecten bij voorkeur in samenwerking met deelnemers en partners. Hierdoor zorgen we voor een goede aansluiting tussen de kennis- en leerbehoeften uit de doelgroep en ons eigen aanbod. We beschikken over een aantal interactieve kennismethoden, waarmee we kunnen inspelen op de actuele kennisbehoefte. Wij volgen de ontwikkelingen in het vak omgevingsmanagement op de voet en besteden waar nodig aandacht aan nieuwe of nog niet onderkende, maar wel relevante thema’s. Deze geven we een prominente plek in ons activiteitenaanbod.

Het actuele aanbod zie je in de agenda.

SUCCESVOLLE PROJECTEN

Wij geloven dat succesvolle projecten alleen tot stand komen in nauwe samenspraak met de omgeving. Het betrekken van die omgeving is een vak, namelijk omgevingsmanagement. In het belang van onze projecten verdiepen we onze vakkennis en leren we van elkaar. We brengen vakgenoten bijeen, of zij nu werkzaam zijn bij de overheid en marktpartijen. We zoeken elkaar op en delen best-practices. Zo vergroten we de collectieve kennis en vernieuwen, verrijken en verdiepen we het vak.

X