SAMENWERKINGSPARTNERS

POM werkt graag samen met andere organisaties, of dit nu is om een bijeenkomst te organiseren of voor ondersteuning bij onze events. We staan dan ook altijd open voor nieuwe samenwerkingsvormen.

Op dit moment zijn onze samenwerkingspartners:

Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat
Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Milieu en werkt dagelijks aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. We willen leven in een land dat beschermd is tegen overstromingen. Een land waar voldoende groen is, en voldoende en schoon water. En waar we vlot en veilig van A naar B kunnen.Daarvoor zetten de mensen van Rijkswaterstaat zich dagelijks in.
Rijkswaterstaat en POM werken al jaren samen aan de Landelijke Omgevingsmanagementdag en een groot aantal omgevingsmanagers van Rijkswaterstaat maakt actief deel uit van het platform.