De ingezonden artikelen van 2022:

 

De ingezonden artikelen van 2021:

Genomineerd (in willekeurige volgorde):

Onderzoek toont aan dat online informeren even goed werkt als fysieke voorlichtingsbijeenkomst
Bart van Emden (Stakeholder Journey) en Martijn van Amelsvoort (Hoogheemraadschap van Delfland)

Met open vizier: Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen handen ineenslaan om het vertrouwen van de burger te vergroten
Lummieke IJmker (Dura Vermeer)

Een appel of een banaan?
Jennie Tissingh en Steef van Baalen (Windunie)

Niet genomineerd (in willekeurige volgorde):

Omgevingscommunicatie voor de bouw-en infrasector
Frans Petersen (Leene Communicatie)

Kwetsbaar
Jitka IJsselstijn (TASK)

De molen naar de wind keren
Albertine Tjeenk Willink (Bosch & van Rijn)

Volgens de jury scoorden de drie genomineerden beter op de gehanteerde criteria.

 

De ingezonden artikelen van 2020:

Artikelen

Alternatieve LOMDag 2020 Inzending Coen Pennings (TASK) – Call for Papers – Participatie 2.0 in Amsterdam Zuidoost V2

Alternatieve LOMDag 2020 Artikel On en OG Melis_Geurts

Alternatieve LOMDag 2020 Artikel SOMCOM WesselinkVanZijst

Columns

Alternatieve LOMDag 2020 Column OM is een vak Angelika de Hoog

Pictures

Video Buurtenplatform A2 Het Vonderen – Kerensheide, Jeroen Maas.

 

De ingezonden artikelen van 2019:

Burgerdam LOMD 2019 Wesselink van Zijst

LOMDag 2019 Artikel Herziening van het Nederlandse luchtruim – aanpak omgevingsmanagement in vogelvlucht

LOMDag 2019 Artikel Hoe haal je de zes lonten uit het burgerkruidvat

LOMDag 2019 artikel woedende burger Schmeitz min EZK

LOMDag 2019 Artikel Wunderline

LOMDag 2019 Column Anne Schipper

LOMDag 2019 Franklin Zoete De woedende burger column

LOMDag 2019 Goemans Als je begint met een vraag

LOMDag 2019 Janneke de Jong Participatie met hindernissen artikel

LOMDag 2019 Joris Kessels paper Toolbox Slimme Mobiliteit

LOMDag 2019 Theo Heida Hoog tijd voor vernieuwing van de Code Maatschappelijke Participatie – Artikel

OM-dag_ De woedende burger_Rainbow Management

LOMDag 2019 Dick Spel Participatie Buurtzorg Spel

call for pictures namens XKP Visual Engineers

call for Pictures Twynstra&Gudde

call for Pictures Windunie

 

De ingezonden artikelen van 2018:

Algemeen

Artikel 1 Monica Melis, Bas Groenendijk ”Omgevingsmanagement bij waterschappen; een doorkijk in een veranderende rol

Artikel 2 Josselien Leenhouts, Marco Ubeda ”Productcontract omgevingsmanagement; een kijkje in de keuken bij SAA”

Artikel 3 Bart van de Ven en Sander Wilmsen ”de 5C’s van Samenwerking”

Column 1 Sanne Kreikamp ”Durven we uiteindelijk dienend te zijn aan de omgeving?

Artikel 4 Marije Bergmans ”Het succes van gebundelde communicatiekracht in Harderwijk’

Column 2 Onno van Schaick, Like van der Ham: ”Doorparticiperen’

Column 3 Samira Belt: ”De spirituele omgevingsmanager

Artikel 6 Koen Snelder ”Een goede start voor samenwerking

Bijzonder

Artikel 2 Wytse Dassen en Pim Nijssen ”Strategisch omgevingsmanagement inzetten voor een klimaatadaptieve stad

Artikel 3 “Polderdak VVE ‘s-Gravenloo, een waterberging realiseren samen met bewoners

Artikel 4 ”Een innovatielab voor nieuwe samenhang in natuur, landbouw en voedelvoorziening’

 

De ingezonden artikelen van 2017:

Artikel Ivo Knubben: “Renovatie Velsertunnel: van boosheid naar begrip en betrokkenheid”

Artikel Frans Soeterbroek: “Bouw ander speelveld voor invoering omgevingswet

Artikel Bas van Horn: “Vertrouwen geven dat het werkt”

Artikel Peet Wijnen & Carl Dirks: “Ondersteuning blijft nodig”

Artikel Alwin Nijhuis, Wim Leendertse, Jos Arts, Marlies Langbroek: ”Generating spatial quality through co-creation. Experiences from the Blankenburgverbinding”

Artikel Nelleke Metselaar: ”Werkvorm ‘Plein’ past verrassend bij implementatie Omgevingswet

Artikel Eelco de Groot: “Reguleer de burgerparticipatie”

Artikel Janneke Rutgers, Sjors de Vries: ”Regiodeals: koppeling tussen nationale en regionale agenda’s”

Column Eveline du Perron, Margriet Bokhorst, Renate Leyten

Column Ilja Werkhoven

 

 

 

 

X