Handreiking Participatie van Bouwend Nederland

Wat, wanneer, door wie en hoe wordt de participatie georganiseerd in bouw- en infrastructuurprojecten? De waarde van een participatietraject staat buiten kijf, nog los van de vraag in welke gevallen participatie onder de nieuwe Omgevingswet verplicht is. Hoe geven we dit vorm in bouw- en infrastructuurprojecten? Donderdag 13 oktober, tijdens LOMD, presenteerde Bouwend Nederland de Handreiking Participatie bij bouw- en infrastructuurprojecten.

De Handreiking Participatie is een handreiking die niet alleen achtergrondinformatie geeft over wat participatie is, wanneer het verplicht is en wie er verantwoordelijk voor is. Maar de handreiking maakt het ook concreet: het geeft suggesties voor een goed participatietraject, werkvormen en voorbeelden van ervaringen.

Monica Melis, voorzitter van de omgevingstafel Bouwend Nederland, presenteerde de handreiking: “De handreiking is een product dat in samenwerking met alle grote bouwers tot stand is gekomen. Hiermee presenteren we een handreiking waarmee wij onze branche willen inspireren en ondersteunen bij het leveren van goede en zorgvuldige participatie zoals bedoeld in de nieuwe Omgevingswet.”  

X