OM 3.0

Het is nog niet zo heel lang geleden dat ruimtelijke en infrastructurele opgaven technisch ingericht en gemanaged werden. Inmiddels weten en ervaren we dat dit onvoldoende is om een opgave succesvol te realiseren. De omgeving is een significante factor geworden in onze werkzaamheden. Dat is het bestaansrecht van omgevingsmanagers die in vele gedaanten de projecten bevolken. Het Platform voor Omgevingsmanagement (POM) ondersteunt deze nieuwe tak van sport in haar professionele ontwikkeling op velerlei wijze.

Het vak staat niet stil. Sterker nog, de ontwikkelingen gaan razendsnel. Onze opgaven hebben steeds meer te maken met snelle veranderingen in de omgeving, en partijen stappen in en uit. Ze veranderen van mening en hebben steeds meer invloed. Social media roert zich. Een stabiele basis voor de scope, de tijdplanning en het projectbudget bestaat niet meer.

In dit whitepaper gaan we in op deze toekomst met een dynamische complexiteit. Hoezo: managen van de omgeving? Het is de omgeving die mee aan het stuur zit. Projecten worden opgaven die door een groot aantal partijen in een bepaald gebied gezamenlijk worden gedefinieerd en gerealiseerd. En waarvan bovendien de uitkomst niet op voorhand te voorspellen en te plannen is. ‘Omgevingsmanagers’ (is de naam dan nog juist?) van al deze partijen vormen de verbindende schakel tussen deze belnaghebbenden.

Dit whitepaper nodigt uit tot discussie over omgevingsmanagement 3.0: de toekomst
van ons vak!

Frits Verhees
Lid ‘Raad van wijze lieden’, POM

X