PARTNER

23 november 2016

Intervisiegroep POM

Het heeft even geduurd maar nu gaat de intervisiegroep Omgevingsmanagement bij het Platform Omgevingsmanagement toch echt van start. Intervisie is de professionele uitwisseling tussen medewerkers die werkzaam zijn in hetzelfde vakgebied. Het doel is deskundigheid van betrokkenen te bevorderen en de kwaliteit van het werk te verbeteren. Daarbij is de professionele ontwikkeling van de deelnemers […]

Onderzoek, Partners, Tafel 0 Comment
23 november 2016

Samenwerkingsovereenkomst POM en RWS

Maandag 21 november was het zover: de samenwerkingsovereenkomst tussen RWS en het Platform Omgevingsmanagement. Op het RWS-kantoor in Delft kwamen Theo van de Gazelle, Proceseigenaar OAM en Guus Pieters, voorzitter Platform Omgevingsmanagement, bij elkaar om deze samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen. Rijkswaterstaat heeft als opdrachtgever van vele infrastructurele projecten tal van managers en medewerkers in dienst die […]

Overig, Partners 0 Comment
5 februari 2016

Omgevingsmanagement is top issue in energietransitie

In november jl. heeft POM deelgenomen aan een diner Energie & Omgeving van het Ministerie van Economische Zaken. In dit Diner pensant werd met maatschappelijke organisaties en experts besproken wat belangrijk is om te komen tot een ander besluitvormingsproces voor energietransitie en de inzet van omgevingsmanagement daarbij. De bijdragen aan de visie op omgevingsmanagement bij […]

Onderzoek, Partners 0 Comment
X