13 juli 2020

POM op locatie: bezoek aan een zonnepark

Nederland heeft nog een flinke inhaalslag te maken op het gebied van duurzame energie productie in vergelijking met andere Europese landen. Maar de energietransitie in Nederland begint steeds concreter te worden. Hierbij zijn windmolen- en zonneparken een schakel in de gehele transitie. In de ontwikkeling van deze parken zijn de omgeving en de stakeholders belangrijke elementen. Bij windparken spelen slagschaduw, geluidshinder en de locatie in het landschap bijvoorbeeld een grote rol. Bij de ontwikkeling van zonneparken is de positie ten opzichte van de zon, mogelijkheden tot opslag en locatie elementen waarmee rekening gehouden moet worden. Gemeenten, ontwikkelaars, andere organisaties en omwonenden werken vaker samen om een zonnepark te ontwerpen dat past binnen de lokale omgeving.

Het begrip omgevingsmanagement is nog relatief nieuw in de energiewereld, maar inmiddels is sprake van een inhaalslag. Omgevingsmanagement is van grote waarde voor het succes van dit soort initiatieven. Als voorbeeld laten wij jullie kennismaken met een zonnepark dat samen met de omgeving is ontwikkeld. Ben je benieuwd hoe een zonnepark de perceptie van Not In My Backyard (NIMBY) naar Yes In My Backyard (YIMBY) kan veranderen?

Blijf de website in de gaten houden voor de openstelling van de inschrijven voor dit evenement.

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

X