18 oktober 2013

POM op locatie: eerste POM bijeenkomst succes

Het POM kende vandaag een vliegende start met een boeiende, goed bezochte eerste bijeenkomst op locatie. Leverde mooie discussies op en nieuwe inzichten voor zowel het project als de bezoekers van de bijeenkomst.

We waren op bezoek bij het project Vaart in de Zaan, waar de 110 jaar oude Wilhelminasluis gerenoveerd en gemoderniseerd wordt. Een mooi, uitdagend project, zeker als we kijken naar de verantwoordelijkheden van omgevingsmanager. De impact van dit project is, zowel tijdens de bouw als na afronding, enorm. Zo is er tijdens de werkzaamheden behoorlijke overlast voor zowel inwoners als scheepvaart.

Omgevingsmanager Jelle Kootstra gaf een presentatie over het project: “De omgevingsmanager moet ervoor waken niet in een positie te belanden waarbij zijn/haar rol beperkt is tot het mooi naar de omgeving presenteren van reeds genomen keuzes in ontwerp, fasering en techniek. Het is van belang dat de omgevingsmanager de ruimte heeft om in de projectomgeving te inventariseren wat er leeft en dit mee te laten spelen bij ontwerp- en faseringskeuzes. Dat resulteert dan ook idealiter in een soepel verlopend project dat steun en betrokkenheid geniet in de projectomgeving.”

Na zijn presentatie en een bezoek aan de sluis zelf was er nog ruimte voor discussie met de ruim 20 aanwezigen, veelal als omgevingsmanager betrokken bij diverse projecten. Zoals ook gebruikelijk zal zijn bij de volgende POM bijeenkomsten, ging de discussie over een knelpunt dat Jelle Kootstra ervaart in het project. In dit geval hebben de aanwezigen in de discussie enkele goede tips en suggesties kunnen doen, waarmee Jelle binnenkort aan de slag gaat.

, ,

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

X