2 december 2017

POM op locatie: fietsbrug Nigtevecht

Op 12 oktober hebben we met zo’n 15 enthousiaste omgevingsmanagers een bezoek gebracht aan het project ‘fietsbrug en natuurverbinding Nigtevecht’. Het was een informatieve middag met verschillende presentaties en een bezoek aan de bouwplaats.

De omgevingsmanager Ruud van Gorkum en de projectmanager Irma Brandsma van de Provincie Noord-Holland gaven ons een inkijk in het project, over de omgeving, de samenwerking tussen verschillende partijen en de opgave. Want waar moest die fietsbrug nu komen en waarom eigenlijk? Het waarom is interessant, want de provincie Noord-Holland is trekker van dit project op grondgebied van de provincie Utrecht. Noord-Holland wil investeren in recreatieve fietsverbindingen en deze verbinding over het Amsterdam-Rijnkanaal is een meerwaarde voor fietsroutes in Noord-Holland. Zodoende zijn twee provincies, drie gemeenten en Rijkswaterstaat bij dit project betrokken. In de presentatie is ons verteld welke voorkeursvariant het projectteam had en hoe de bewoners reageerden. Het NIMBY-gedrag was groot en een vijver met wat bomen was ineens een natuurgebied.

Enthousiast vertelde de projectmanager ons over de meerwaarde van de BVP aanbesteding. Hier was de bouw van de fietsbrug niet de grootste opgave, maar het verkrijgen van draagvlak. De verschillende gegadigden moesten 6 kantjes indienen met een plan van aanpak, kansendossier, risicodossier en een schetsontwerp van de fietsbrug. Door te scoren op aantoonbare resultaten en een aanpak die SMART is, kwam de beste ‘expert’ naar boven. Ballast Nedam was de winnaar. De projectmanager sprak positief over de aanbestedingsprocedure en de samenwerking tussen projectteams van de opdrachtgever en opdrachtnemer. Het sturen op gezamenlijke doelstelling werkt hier heel goed.

Conny Koreman en Juanne Rours, omgevingsmanagers van Ballast Nedam, vertelden nog over de aanpak en de vele gesprekken met bewoners en de politiek. De intensieve betrokkenheid bij de omgeving en het oprichten van een klankbordgroep, hebben gezorgd voor draagvlak voor de locatie en een ontwerp van slanke brug met comfortabele hellingen en voetgangerstrappen aan beide kanten. De stalen boogbrug ligt, iets verderop, te wachten totdat die in maart 2018 kan worden ingevaren. Het blijft altijd weer interessant om verhalen van collega’s te horen hoe je met goed omgevingsmanagement een mooi resultaat behaalt!

Martine Smit van Task

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

X