6 mei 2014

POM op locatie in hartje Utrecht

Op 24 april organiseerde het Platform Omgevingsmanagement samen met Movares en de Project Organisatie Stationsgebied (POS) de derde POM op locatie. Er waren meer dan 40 deelnemers afkomstig van verschillende organisaties.

Na een hartelijk welkom voor het Beatrixtheater kregen we een rondleiding in het stationsgebied. De toelichting werd gegeven door medewerkers van de POS waarin ervaringen op het gebied van omgevingsmanagement worden gedeeld. Het was interessant om te horen en te zien hoe er wordt omgegaan met 250.000 reizigers tijdens de bouw van het stationsgebied. Er werd verteld

hoe de verschillende verkeersstromen (voetgangers, fietsers, automobilisten, etc.) in goede banen worden geleid. Ook de aspecten leefbaarheid, bereikbaarheid, veiligheid en effectieve communicatie met diverse stakeholders kwamen ter sprake. Het was een interactieve rondleiding.

Aangekomen in het gebouw van Movares werd de rondleiding in een virtuele wereld afgelegd. Een animatie die toont hoe de transformatie van het stationsgebied zal zijn. Als derde item stonden we stil bij een concrete casus. Volgend jaar ontvangt Utrecht de start van de Tour de France. ‘Le grand départ’ zal plaatsvinden in het stationsgebied. Aan de deelnemers werd gevraagd of zij suggesties en ideeën hadden hoe om te gaan met een omgeving die al onderdeel uitmaakt van zeer ingrijpende veranderingen. Er kwamen een suggestie van een bewoner die graag wil weten wat er allemaal gaat gebeuren tot een idee om het ook een feestje van de lokale ondernemers te laten zijn.

Afsluitend was er een borrel waar ook ideeën en ervaringen werden uitgewisseld op het gebied van omgevingsmanagement in brede zin. Het was een geslaagde middag en we zien elkaar op 19 juni op de Landelijke Omgevingsmanagementdag in Den Bosch.

, ,
X