23 november 2016

Samenwerkingsovereenkomst POM en RWS

Maandag 21 november was het zover: de samenwerkingsovereenkomst tussen RWS en het Platform Omgevingsmanagement.
Op het RWS-kantoor in Delft kwamen Theo van de Gazelle, Proceseigenaar OAM en Guus Pieters, voorzitter Platform Omgevingsmanagement, bij elkaar om deze samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen.

Rijkswaterstaat heeft als opdrachtgever van vele infrastructurele projecten tal van managers en medewerkers in dienst die werkzaam zijn op het gebied van omgevingsmanagement. RWS ziet graag dat haar medewerkers hun kennis verrijken en ervaringen delen met vakgenoten van andere organisaties. RWS heeft in de afgelopen jaren als voorloper in het omgevingsmanagement hierin een belangrijke initiërende rol gespeeld.

Platform Omgevingsmanagement (POM) is dé Nederlandse vakorganisatie voor omgevingsprofessionals. Doel van het POM is om de samenwerking en de ontwikkeling van omgevingsmanagement als vakgebied te stimuleren tussen zowel overheden als marktpartijen. Hiermee wordt een platform geboden om omgevingsmanagement te profileren als vakgebied, te professionaliseren en mogelijkheden te bieden waar omgevingsmanagers ervaringen en kennis kunnen uitwisselen.

Er is behoefte aan intensivering van samenwerking: relaties tussen markt en overheden worden door de samenwerking op een natuurlijke manier versterkt en er wordt kennis met elkaar gedeeld.

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

X