9 november 2018

Tweede bijeenkomst van OM in Uitvoering weer een succes

Op 22 oktober 2018 vond de tweede bijeenkomst plaats van OM in Uitvoering, ditmaal op het hoofdkantoor van Van Oord in Rotterdam. Een prachtige en inspirerende locatie.

Tijdens de bijeenkomst is de groep van 13 aanwezigen nader ingegaan op de businesscase ‘Omgevingsmanagement in Uitvoering, hoe maken wij de toegevoegde waarde meetbaar en gedragen in de interne organisatie?’ die eerder in de bijeenkomst van 5 juli was geformuleerd.

Al tijdens de zomerperiode hebben vier personen uit de groep zich, samen met de Hogeschool van Amsterdam, bezig gehouden met het opstellen van een onderzoeksvoorstel en tijdens de bijeenkomst is dit voorstel dan ook nader toegelicht.

Aan de hand van een presentatie en de vooraf door de groep uitgevoerde huiswerkopdrachten heeft Patrick Kemperman als afgevaardigde de aanwezigen meegenomen in de strategie van het onderzoek dat in januari 2019 zal starten waarin deze vraag centraal zal staan.

Aan de aanwezigen is daarbij gevraagd om hun expertise en praktijkervaring beschikbaar te stellen aan de onderzoekers zodat zij op basis van echte ervaringen het onderzoek scherper kunnen krijgen en een breder draagvlak voor de uitkomsten kunnen creëren. Het einddoel is daarbij een goed en onderbouwd beeld te kunnen schetsen van wat omgevingsmanagement nu écht oplevert tijdens de realisatiefase.

Tijdens de derde bijeenkomst, die gepland staat voor januari 2019, gaat de groep nader in op het onderzoek.

Wil je zelf ook deel uitmaken van OM in Uitvoering? Neem dan contact op met ons via het mailadres info@platformomgevingsmanagement.nl.

William Verbij, Aannemingsmaatschappij Van Gelder B.V.

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

X