21 februari 2020

Verbindend en onafhankelijk voorzitter Platform Omgevingsmanagement gevraagd!

Het Platform Omgevingsmanagement (POM) is per 1 juli 2020 op zoek naar een nieuwe voorzitter. We zoeken een verbindend, onafhankelijk omgevingsmanager die als inspirerend en enthousiast voorzitter ons platform wil leiden en samen met de andere bestuursleden wil vertegenwoordigen. We zoeken een bruggenbouwer: koersvast en onpartijdig als het moet en proactief als het kan. De voorkeur gaat uit naar iemand werkzaam binnen/voor de overheid.

Vind je het leuk om samen met ons het platform naar een hoger een plan te tillen en het vak omgevingsmanagement verder te ontwikkelen? Meld je dan aan vóór 13 april 2020 via info@platformomgevingsmanagement.nl.

Achtergrondinformatie
POM is ingericht als stichting voor, door en met vrijwilligers. Het bestuur van de Stichting POM bestaat momenteel uit een voorzitter, penningmeester, secretaris en 4 leden, elk met hun eigen portefeuille. De 7 bestuursleden werken nauw samen. In de samenstelling van het bestuur streven wij ernaar een diverse achterban te representeren: aannemers, adviseurs en overheid. Daarnaast is een Raad van Wijze Lieden gevormd die het bestuur adviseert en inspireert. De Raad van Wijze Lieden bestaat uit vijf personen afkomstig uit overheid, bedrijfsleven en universiteit. Als voorzitter verwachten we dat je een brug slaat tussen het bestuur van POM en de Raad van Wijze Lieden.

Het POM-bestuur geeft gezamenlijk vorm en inhoud aan koers bepalen, initiatieven ontwikkelen die vormgeven aan het vak omgevingsmanagement, verantwoording en samenwerking met de Raad van Wijze Lieden, toezicht op de financiën, toezicht op de communicatie, samenwerkingsovereenkomsten sluiten etc.

Het bestuur vergadert 8 keer per jaar samen en overlegt 2 keer per jaar met de Raad van Wijze Lieden. De vergaderlocatie is doorgaans in het midden van het land. Naast aanwezigheid bij deze overleggen, verwachten wij als bestuur dat je aanwezig bent bij een aantal bijeenkomsten op locatie die wij als POM organiseren (deze worden gezamenlijk verdeeld over de bestuursleden). Ook wordt van je verwacht dat je als ambassadeur POM kunt uitdragen en vertegenwoordigen. Tenslotte wordt veel samen gewerkt met de leden die zelf initiatieven oppakken binnen het Platform.

Wij bieden jou de kans als voorzitter leiding te geven aan een enthousiast bestuur dat bezig is om POM verder te brengen en tot een succes te maken. Het bestuurslidmaatschap is op vrijwillige basis en kost circa 4-8 uur per week. Uiteraard worden je onkosten vergoed.

Interesse?
Heb je interesse en wil je graag actief deelnemen aan het Platform Omgevingsmanagement, meld je dan aan vóór 13 april! We zien je reactie graag tegemoet t.a.v. de secretaris POM via info@platformomgevingsmanagement.nl.

Op www.platformomgevingsmanagement.nl vind je meer informatie over het Platform Omgevingsmanagement.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van POM

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

X