VOORWAARDEN AAN HET LIDMAATSCHAP

Lidmaatschap op naam

Omdat  je alleen op naam lid kunt worden van Platform Omgevingsmanagement, is het van belang dat je persoonlijk het aanmeldformulier invult en dit niet door een collega laat doen. Je bent zelf verantwoordelijk voor het op de juiste wijze aan- en afmelden als lid, ook al betaalt de werkgever de contributie. Ook ben je zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van profielwijzigingen, als je bijvoorbeeld een andere werkgever hebt gekregen.

Spelregels bij groepslidmaatschap

  • De leden zijn werkzaam bij dezelfde organisatie.
  • Leden zijn op persoonlijke titel lid. Organisaties kunnen vanuit de aard van de beroepsvereniging geen lid worden. Wel kunnen bedrijven de betaling van de contributie van hun medewerkers overnemen.
  • Facturering geschiedt vanuit POM naar één factuuradres.
  • Als zich gedurende het jaar nieuwe medewerkers vanuit een organisatie aanmelden, dan betalen deze naar rato en op basis van de staffelkorting het resterende bedrag tot het einde van het jaar.

Ingangsdatum, verlengen en opzeggen van je lidmaatschap

Je bent lid vanaf het moment dat je je aanmeldt tot en met de laatste dag van het lopende kalenderjaar. Het lidmaatschap geldt vanaf de ontvangst van jouw persoonsgegevens.

We verlengen jouw lidmaatschap automatisch met 1 jaar . Wil je jouw lidmaatschap opzeggen, dan vragen we je vriendelijk dit uiterlijk 30 dagen voor verstrijken van het lidmaatschapsjaar te doen. Zonder opzegging krijg je automatisch een factuur voor het nieuwe jaar toegestuurd.

We geven in beginsel geen restitutie van lidmaatschapsgeld, bijvoorbeeld als je halverwege het lidmaatschapsjaar opzegt.

X