VOORWAARDEN AAN HET LIDMAATSCHAP

Lidmaatschap op naam
Omdat alleen natuurlijke personen lid kunnen worden van Platform Omgevingsmanagement, is het van belang dat je persoonlijk het aanmeldformulier invult en dit niet door een collega laat doen. Je bent zelf verantwoordelijk voor het op de juiste wijze aan- en afmelden als lid, ook al betaalt de werkgever de contributie. Ook ben je zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van profielwijzigingen, als je bijvoorbeeld een andere werkgever hebt gekregen.

Platform Omgevingsmanagement kent dan ook geen lidmaatschappen die gekoppeld zijn aan bedrijf of organisatie en niet aan een persoon.

Spelregels bij groepslidmaatschap
Bij het aanmelden van meer dan 3 werknemers is een groepslidmaatschap mogelijk. Vanaf 5 personen krijg je 10% korting, vanaf 10 personen 20%. Hierbij gelden de volgende spelregels:

  • De leden zijn werkzaam bij dezelfde organisatie.
  • Leden zijn op persoonlijke titel lid. Organisaties kunnen vanuit de aard van de beroepsvereniging geen lid worden. Wel kunnen bedrijven de betaling van de contributie van hun medewerkers overnemen.
  • Facturering geschiedt vanuit POM naar één factuuradres.
  • Als zich gedurende het jaar nieuwe medewerkers vanuit een organisatie aanmelden, dan betalen deze naar rato en op basis van de staffelkorting het resterende bedrag tot het einde van het jaar.
  • Dit aanbod geldt vanaf 1 januari 2016. Ben je eerder lid geworden, dan kunnen we de korting verrekenen.

Ingangsdatum, verlengen en opzeggen van je lidmaatschap
Je bent lid vanaf het moment dat je je aanmeldt als nieuw lid bij het platform. Het lidmaatschap geldt voor 1 jaar vanaf de ontvangst van jouw persoonsgegevens.

We verlengen jouw lidmaatschap automatisch met 1 jaar (als het jaar is verstreken vanaf de aanmeldingsdatum). Wil je jouw lidmaatschap opzeggen, dan vragen we je vriendelijk dit uiterlijk 30 dagen voor verstrijken van het lidmaatschapsjaar te doen. Zonder opzegging krijg je automatisch een factuur voor het nieuwe jaar toegestuurd.

We geven in beginsel geen restitutie van lidmaatschapsgeld, bijvoorbeeld als je halverwege het lidmaatschapsjaar opzegt.

X