Lid of partner worden?Inspiratie, kennisdelen, altijd op de hoogte. Bekijk hier de mogelijkheden!

Watercrisis in Limburg

27-06-2023 380 keer bekeken 0 reacties

Begin

22-09-2023 om 12:00

Einde

22-09-2023 om 16:00

Maximaal aantal aanmeldingen bereikt, je kunt je niet meer aanmelden.

Locatie

Gemeente Kerkrade

Platform Omgevingsmanagement (POM) organiseert samen met Platform WOW en Waterschap Limburg een bijeenkomst die volledig in het teken staat van de watercrisis in Limburg.

De lessen die zijn geleerd rondom werken aan de openbare ruimte, interactie tussen infrastructuur en watersysteem, en de uitdagingen en kansen die dit bied, staan deze bijeenkomst centraal.

Deze bijeenkomst zal plaatsvinden in de gemeente Kerkrade, gevolgd door een boeiende rondleiding en toelichting in Eygelshoven. Het doel van deze bijeenkomst is het verder ontwikkelen van klimaatrobuuste ontwerpen en het delen van lessen uit het participatieproces met bewoners en collega's.

Wij kijken ernaar uit om jullie te verwelkomen op deze bijeenkomst vol inspiratie, kennisdeling en nieuwe inzichten. Samen kunnen we een verschil maken in het omgaan met wateroverlast en het ontwikkelen van klimaatrobuuste oplossingen.

Programma

Inloop met netwerklunch: Het programma begint om 12 uur met een inloop en een netwerklunch. Vervolgens zal dagvoorzitter Eva Eigenhuijsen van het waterschap Limburg de bijeenkomst aftrappen.

Presentatie Klaas Jan van Heeringen van Deltares met een toelichting op eerder uitgevoerd onderzoek naar de lessen die zijn geleerd van de watercrisis in Zuid-Limburg, en in het bijzonder voor Eygelshoven. Deze lessen zijn van toepassing op tal van projecten en initiatieven en zullen jullie inspireren in jullie eigen werkzaamheden.

Programma Water in Balans: daarna nemen waterschap Limburg en gemeente Kerkrade het stokje over en nemen jullie mee in het programma Water in Balans in het algemeen, en de verkenning Eygelshoven in het bijzonder. Samen gaan we in gesprek over welke ontwerpkenmerken van belang zijn bij het (her)inrichten van een gebied om een klimaatrobuust ontwerp te realiseren. Hieronder wordt dit programma nader toegelicht.

Locatiebezoek: Na deze sessies verplaatsen we ons naar Eygelshoven, waar de toelichting op locatie middels een wandeling wordt gegeven waarbij de route van het water wordt gevolgd. Deze gelegenheid biedt tevens de mogelijkheid om te netwerken en waardevolle contacten te leggen met andere professionals in het veld.

Projectlocatie Water in Balans Eygelshoven

In de zomer van 2021 viel in Zuid-Limburg en ook in en rondom Eygelshoven een enorme hoeveelheid water, een extreme situatie die ook in het centrum van Eygelshoven tot forse wateroverlast heeft geleid. Het afstromende water vanuit de hellingen rondom Eygelshoven heeft door de extreme neerslag een knelpunt gevormd. Dit type neerslag komt door klimaatverandering steeds vaker voor en veroorzaakt voornamelijk in het Zuid-Limburgse heuvelland regelmatig problemen. De oplossing voor dit soort knelpunten wordt naast het watersysteem ook gezocht in de inrichting van de openbare ruimte en de inrichting van het landelijke gebied. 

Waterschap Limburg en gemeente Kerkrade werken samen met andere partijen binnen het programma Water in Balans aan een maatregelenpakket om de kans op wateroverlast te verkleinen. Middels een integrale verkenning wordt gezocht naar maatregelen die de kans op wateroverlast verminderen, met als doel om de provinciale wateroverlastnormeringen te halen. De gemeente heeft direct na de watercrises een aantal aanpassingen uitgevoerd aan de inrichting van lokale wegen om het water beter te kunnen sturen. De kansen en uitdagingen van de lokale situatie staan centraal tijdens het locatiebezoek.

Aanmelden Watercrisis in Limburg

       

    

 

0  reacties

 

Nieuwsbrief

Zo blijf je op de hoogte van de laatste vakontwikkelingen en activiteiten.
Aanmelden

Contact

Postbus 2801, 2601 CV Delft
KvK 62147978

info@platformomgevingsmanagement.nl

    

 

 

Cookie-instellingen