POM Kenniscommissie stelt zich voor

17-12-2023
208 keer bekeken 0 reacties

POM gaat aan de slag met het ontwikkelen en uitwisselen van kennis over Omgevingsmanagement. Nog net voor het eind van dit jaar 2023 is er een nieuwe commissie gevormd: de POM kenniscommissie. Zij stellen zich voor.

Jette Eshuis, Teamleider Omgevingsmanagement, WSP

Ik wil graag bijdragen aan het ontwikkelen van praktisch toepasbare kennis voor de omgevingsprofessional met oog voor de hele keten van beleidsontwikkeling tot realisatie van concrete projecten. De maatschappelijke uitdagingen van dit moment zijn complex en vragen om een integrale aanpak waarin samenwerking tussen partijen noodzakelijk is. Elke fase heeft mensen nodig die met oog voor de omgeving in staat zijn te verbinden. Met de ontwikkeling van kennis wil ik de omgevingsprofessionals praktische aanknopingspunten en kaders bieden waarmee ze hun rol als verbinder in de samenwerking kunnen vormgeven.

Tom Radstaak, Adviseur/Omgevingsmanager wb de ruimte

Ik zou graag willen bijdragen aan het gestructureerd oppakken van de POM kennisontwikkeling. Hierbij wil ik graag voortborduren op mijn ervaring als programmamanager van het kennisknooppunt Participatie bij het ministerie van IenW en het werk dat ik bij WB de Ruimte doe als het gaat om kennisontwikkeling op gebied van participatie. Wat mij betreft is een eerste stap het concretiseren van de ambitie(s) en maken van keuzes hierin.

Loek van der Lof, Omgevingsmanager RWS

Wat ik graag wil bijdragen aan de kennisontwikkeling van POM is tweeledig. Aan de ene kant wil ik meehelpen om een gemeenschappelijk kader/basis voor OM neer te zetten. Aan de andere kant wil ik een visie ontwikkelen waar OM heen moet om de huidige en toekomstige maatschappelijke uitdagingen een hoofd te bieden. Oftewel als ik mij doel bereik hebben we een meetlat waar je elke omgevingsprofessional langs kan leggen en is er een vergezicht met ontwikkelpunten waar gericht aan gewerkt/onderzocht kan worden.

Dave van Ree, Omgevingsmanager Rainbowmanagement

Wat ik graag wil bijdragen aan de kennisontwikkeling van POM is input leveren voor een kader voor het omgevingsmanagement nu en in de toekomst. Door samen te werken met mensen uit het werk- en kennisveld is het mogelijk een goed kader neer te zetten en zodoende alle typen omgevingsmanagers handvatten mee te geven om hun werk goed te kunnen doen. Het gaat in dat kader dus niet zo zeer om een tool ter controle of je beschikt wat nodig is om het werk te kunnen doen, maar meer om te bepalen wat voor type omgevingsmanager ben je en waar zit nog potentie om jezelf te ontwikkelen. Zodoende tillen we OM naar een hoger niveau.

Bert ter Avest, voorzitter POM

Als je deze ambities leest ben ik heel blij dat we met deze nieuwe leden van de POM Kenniscommissie daadwerkelijk werk gaan maken van de kennisontwikkeling over ons prachtige vak. Omgevingsmanagement nu vraagt ook om deze professionalisering. Welke profielen kunnen we voor de Omgevingsmanager onderscheiden? Hoe kunnen we daar een zelfbeoordelingstest van maken? En hoe kunnen we een gedegen opleiding Professioneel Omgevingsmanagent optuigen en aanbieden? De behoefte aan deze laatste vorm van kennisoverdracht kwam heel duidelijk naar voren op onze LOMDag 2023. Kortom wij gaan aan de slag en jullie horen zeker van ons!

 

Afbeeldingen

0  reacties

 

Nieuwsbrief

Zo blijf je op de hoogte van de laatste vakontwikkelingen en activiteiten.
Aanmelden

Contact

Postbus 2801, 2601 CV Delft
KvK 62147978

info@platformomgevingsmanagement.nl

    

 

 

Cookie-instellingen